بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بردن سگ به پارک هایی که در آن بدون قلاده بازی کند بهترین روش برای بر طرف کردن نیازهای اجتماعی و تخلیه ی انرژی اوست.ولی قبل از آن باید نکاتی را برای امنیت سگ خود بدانید.

بار اولی که سگتان را به پارک میبرید

خیلی از صاحبان سگ بار اولی که سگ خود را به پارک میبرند نگرانند.بهتر است روزی را انتخاب کنید که مطمئن باشید جمعیت کمتری در پارک هست تا با بهتر بتوانید سگ خود را زیر نظر بگیرید.میتوانید از دوستانی که تجربه ی بردن سگ به پارک را داشته باشند با خود ببرید.دقت کنید وقتی وارد قسمتی میشوید که سگ ها آرادانه و بدون قلاده بازی میکنند,بلافاصله قلاده ی او را باز کنید تا صدمه نبیند.

درحرکت باشید

وقتی به پارک رسیدید و سگ خود را آزاد کردید بهتر است پیوسته در حرکت باشید زیرا وقتی صاحبان در گوشه ای جمع میشوند ممکن است رفتار سگ برای نشان دادن مراتب برتری تغییر کند.یکی دیگر از دلایل در حرکت بودن این است که با حرکت کردن,سگتان به سمت شما آمده و در تعلیم فرمان بیا میتواند کمکی برای شما باشد.

دعوای سگ ها

سگ ها معمولا در پارک دعوا نمی کنند گرچه که با غر غر کردن به یکدیگر اختار میدهند.وقتی سگ های دیگر در حال دعوا کردن هسنتد بهتر است با سگتان آن محل را ترک کنید.سگ خود را صدا زده و حواسش را از سگ های دیگر دور کنید و با دور شدن از صحنه ی دعوای سگ ها او را با خود ببرید.اگر در آن روز سگ ها نسبت به هم خشن تر بودند و جلوگیری از دعوای آنها غیر ممکن,بهتر است پارک را ترک کنید و روز دیگری را برای بازی در پارک انتخاب کنید.

نکاتی برای حفظ امنیت

* وسایل تربیت سگ که میتواند به سگ های دیگر صدمه بزند به سگ خود وصل نکنید و با خود به پارک نبرید.

* با خود غذا و اسباب بازی های مورد علاقه ی سگ خود را به پارک نبرید زیرا بیشتر دعواها ی سگ ها به علت حفظ قلمرو و وسایل است.

*در صورت همراه بودن کودکان باید مراقب آنها باشید.بعضی از سگ ها برای رفتار درست با کودکان تربیت نشده اند.

*همیشه حواستان به سگتان باشد و بدانید کجاست و چه کار میکند.

پیام بگذارید