بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

خیلی ها میدانند که بیشتر سگ ها ماشین سواری را دوست دارند,ولی هیچ کس نمیپرسد چرا؟!

ماشین به عنوان قلمروی خانواده

دلایل زیادی برای علاقه ی سگ ها به ماشین سواری وجود دارد.البته این طور نیست که فکر کنیم مثل ما انسانها دوست دارند ماشین جدید و گران قیمت داشته باشند و با آن همه جا بروند ولی آنها احساس میکنند که وسیله ی نقلیه نقش مهمی را برای خانواده(گروه ی که سگ در آن زندگی میکند) و رئیس خانواده دارد و برای آنها مهم است,پس سگ ها هم آن را جزو قلمروی خود میدانند.

منظره,بوها,صداها,مقصود

تا اینجا قهمیدیم که سگ درک میکند ماشین برای خانواده مهم است ولی دلایل دیگری برای علاقه ی سگ به ماشین وجود دارد:

*در ماشین بوها و صداهای آشنا برای سگ وجود دارد.معمولا سگ ها قسمتی از ماشین را مخصوص خود میدانند.

*ماشین برا سگ ها حکم پناهگاه متحرک را دارد و پارچوب بسته ی آن برای سگ ها احساس امنیت ایجاد میکند.

*در ماشین سگ ها میتوانند از صاحب خود مراقبت کنند.سگها دوست دارند مسئولیتی اشته باشند,آنها دوست دارند از چیزی یا کسی مراقبت کنند.

*مناظری که عوض میشود برای سگ ها جالب است.

*سگ همیشه اطمینان دارد که شما(رئیش گروه)همیشه به خانه بر میگردید چون همیشه به ماشین باز گشته ایدد تا به خاته برسید.

*وقتی سگ در ماشین با شما است احساس میکند که عضوی از خانواده است.سگ ها گروهی زندگی میکنند و شما به عنوان رئیس گروه در مرکز توجه او هستید.در ماشین او شما را میبیند و اگر پیاده شوید به او وظیفه ی مراقبت از ماشین را داده اید.

پیام بگذارید