بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گاز گرفتن توله ها رفتاری کاملا عادی ولی مخرب و خطرناک است . شما میتوانید با آموزش درست از گاز گرفتن توله خود جلوگیری کنید . دلایل علاقه توله ها به گاز گرفتن و جویدن اینها هستند :
1 – کنجکاوی
توله ها بسیار کنجاوند و میخواهند از همه چیز سر در آورند و مزه همه اشیا را از استخوان مصنوعی خودشان گرفته تا کابل برق بدانند ! به توله خود اسباب بازی های مخصوص بدهید و مطمئن شوید که به بازی با انها مشغول است .
2 – بی حوصلگی
وقتی توله تنهاست خسته و بی حوصله میشود و ممکن است شروع به جویدن کند .
3 – بازی
توله ها مانند کودکان هستند و به بازی علاقه دارند ، آنها با گاز گرفتن اشیا در واقع دارند با آنها بازی می کنند . باز هم توصیه میکنیم برای توله خود اسباب بازی تهیه کنید .
4 – رشد دندانها
هنگامی که توله ها در سن دندان در آوردن هستند ، دندان ها به لثه ها فشار می آورند و ایجاد درد میکنند . توله ها برای جلوگیری از درد شروع به گاز گرفتن و جویدن میکنند . توله ها در هنگام تولد دندان ندارند و در 3 یا 4 هتگی دندان های آنها شروع به رشد میکند ، این دوره تا 8 هفتگی ادامه دارد . سگها بعد از 8 هتگی دندان های شیری خود را به طور کامل به دست می آورند . این دندانها در سنین 4 تا 6 ماهگی می ریزند و دندان های دائمی شرئوع به رشد میکنند ، در این دوره سگ دوباره شروع به جویدن میکند و در آخر این پروسه سگ دارای 42 دندان دائمی خواهد شد .
5 – ترس و استرس
توله ای که تنها بماند می ترسد و شروع به رفتار های نادرست مانند جویدن و گاز گرفتن اشیا و پارس کردن میکند . اگر ساعاتی از روز را بیرون خانه میگذرانید ، بهتر است به سگ آموزش تنها ماندن در خانه را بدهید . در هنگام عیبت خود برای او اسباب بازی بگذارید تا با آنها سرگرم شود .

پیام بگذارید