بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

مشکلات رفتاری در سگها دلایل و انواع متفاوتی دارند ولی اکثر آنها با تمرین درست حل میشوند .
مشکلات رفتاری :
1.رفتار بد با انسانها و سگهای دیگر برای حفظ قلمرو .
2.ترس از اکثر چیز ها و انسان ها .
3.عادت به شکار و عمل از روی غریزه که برای انسان هایی که دارای کودک یا پت های دیگر هستند خطرناک است .
4.بد رفتاری با صاحب به دلیل تنبیه شدن توسط او .
5.بد رفتاری در هنگام درد کشیدن ، هنگامی که سگتان زخمی شده و درد میکشد در رفتار با او محتاط باشید .
6.رفتار بد سگ ماده با صاحبش وقتی سعی میکند از توله هایش مواظبت کند .
7.دعوا با سگهای دیگر .
8.حمله به صاحب هنگام دعوا کردن سگ .
روش های جلوگیری از رفتار های بد :
◾برای سگ محدوده خاصی در خانه مشخص کنید .
◾هرگز در هنگام بازی با سگ بد رفتاری نکنید و با او بازی های خشن انجام ندهید .
◾هنگامی که سگ رفتار خوبی انجام میدهد او را تشویق کنید .
◾با سگ به ملایمت رفتار کنید و هرگز او را به سختی دعوا نکنید .
◾با سگتان به بازی و گردش بروید تا انرژی او تخلیه شود .
◾در مواقعی که نیاز نیست سگ را دعوا نکنید .
◾او را با غریبه ها و بچه های کوچک تنها نگذارید .
◾یک دامپزشک یا متخصص تربیت حیوانات میتواند برای حل رفتار های سگتان به شما کمک کند .

پیام بگذارید

X