بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اگر سگتان آنطور كه شما ميخواهيد به شما نزديك نيست .گامهاي زير را دنبال كنيد و به زودي بهترين دوستتان تركتان نميكند.

1- به سگتان توجه بيشتري كنيد.او چه چيزي دوست دارد؟ به او جايزه بدهيد و عاشقانه او را نوازش كنيد.

2- زماني كه به سگتان آموزش مي دهيد اين كار را با بازي همراه كنيد. و او را تربيت نشده رها نكنيد. سگ شما به خاطر تربيت كردن آنها شما را دوست خواهند داشت.

3- او را آراسته كنيد تا ظاهري زيبا داشته باشد. سعي كنيد كه موهاي او را حداقل يك بار در هفته شانه كنيد.هيچ سگي موهاي گره دار و بي جلا را دوست ندارد..استحمام نيز خيلي اهميت دارد.مطمئن شويد كه اوراكاملا تميز كرده ايد.

4- او را براي پياده روي مناسب و طولاني به بيرون ببريد.سگها عاشق ورزش كردن هستند.

5- اطمينان حاصل كنيد كه سگتان شما را زماني كه در ظرف او غذا ميريزيد ببيند. غذا در ظرف = بهترين دوست براي زندگي است. سعي كنيد به او غذاي سالم تري بدهيد و به او خوراكي هايي بدهيد كه دندانش را تميز كند.

6- هرگز سگتان را نزنيد.هيچ گاه حركتي از خود بروز ندهيد كه باعث زدن او شود.

7- براي او وسايل مخصوص سگ بخريد.مانند شامپوي سگ و شانه مو و…

پیام بگذارید