چگونه برچسب مشخصات سگ را تميز كنيد؟

اگر شما تشخيص داديد كه شما نميتوانيد نام و شماره تلفن سگ را بخوانيد.حال وقت تميز كردن برچسب مشخصات است. اين بسيار مهم است كه مطمعن باشيد كه اگر سگ شما گم شد هر كسي كه سگ شما را پيدا كند بتواند اطلاعات را بخواند و سگ شما پيدا شود وسگ شما به شما برگردد.

1- اگر قبلا اين كار را نكرديد،گردنبند سگ را باز كنيد .

2- سعي كنيد برچسب را در بياوريد . توانايي اين كار بستگي به نوع گردنبند سگ خواهد داشت.

3- يك كاغذ روزنامه اي يا پارچه تميز كننده برداريد و مرطوبش كنيد.

4- يك دستمال كاغذي يا پارچه ديگري بر داريد اين را خشك نگه داريد.

5- اطراف برچسب مشخصات را با پارچه يا دستمال خيس پاك كنيد .

6- برچسب را با دستمال خشك يا پارچه خشك كنيد.

7- گردنبند سگ خود را به جاي اول برگردانيد ، چك كنيد كه حالا قادر هستيد نام و شماره را بدون هيچ مشكلي ميخوانيد.

پیام بگذارید