بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

شما به يك محل نگهداري حيوانات ميرويد و يك سگ كوچك شيرين را انتخاب ميكنيد ولي وقتي آن را به خانه ميبريد به نظر ميرسد كه سگتان ناراحت و دپرس است.اگر شما فرد درون گرايي باشيد اين مسئله شما را هم ناراحت ميكند . خوشبختانه اين متن به شما و سگتان كمك ميكند كه ارتباطتان باهم بهتر شده و خوشحال شويد

1- در سه چهار ماه اول با تمام وجود مراقب سگ خود باشيد : سگها اگر در سنين كم آزار ديده باشند با گذشت زمان و رشد كردن اين طور به نظر ميرسد كه آنها مشكلي دارند يا عصبي هستند .

2- بگذاريد سگ علاقه ،تنفر وترس رابفهمد : شما هيچ راهي براي فهميدن مشكلات سگ خود نداريد .محيط اطراف را ساكت نگه داريد و به حيوانات ديگر توجهي نشان ندهيد چون باعث حسادت سگ شما ميشود واين كار شما را سخت تر ميكند

بعد از گذشت 3 يا 4 ماه اجازه دهيد سگتان همه جا را وارسي كند البته شما در ابتدا نبايد به سگتان اجازه دهيد كه هر جايي كه دلش خواست برود چون ممكن است فكر كند كه شما رهايش كرده ايد . اين اطمينان را در او حاصل كنيد كه شما در محيط بيرون هم با او هستيد والبته نگذاريد كه فرار كند.

بعد از حدود 5 ماه (با اميد اينكه سگتان كمي خوشحالتر و كمتر دپرس باشد ) با او مانند يك سگ عادي و بدون نياز به توجهات زياد رفتار كنيد.

پیام بگذارید