شیرجه زدن در آب نتنها سگ شما رو خنک نگه میدارد بلکه انرژی اضافی او را تخلیه میکند.همان جوری که به کودک خود شنا کردن یاد میدهید نکاتی را باید به سگ خود یاد دهید.در زمستان نکات دیگری هست که باید در نظر داشته باشید.نکات زیر سگ شما را در تمام فصول در کنار آب ایمن نگه میدارد.
1.هر سگی شنا بلد نیست:بله بعضی از سگ ها مانند اردک ها شناگر ماهری هستند ولی در کل سگها شنای سگی(doggie paddle)بلدند.این روش آنها رو به مقصد میرساند ولی مدت زیادی نمیتوانند مقاومت کنند.از تولگی به سگ خود یاد بدهید از پاهای عقب خود استفاده کند.برای این کار شما با سگ خود داخل آب شوید و با گرفتن زیر شکم او وزنش را ساپورت کنید تا از دستها و پاهای خود استفاده کند.با این روش سگ شما در مدت کوتاهی شناگر ماهری میشود.
2.به سگ خود یاد دهید تا از نبردبان استفاده کند:نتنها مهمان خود را از خیس شدن موقع شیرج ی سگ در امان نگه میدارید بلکه جان سگ خود را نجات میدهید.حتی شناگرهای ماهر هم اگر پشت هم موفق نشوند از کنار استخر خارج شوند امکان دارد غرق شوند.
3.آب استخر باید داخل استخر بماند:نتنها نباید به سگ خود اجازه دهید که از آب استخر بنوشد بلکه بعد از خروج او از آب حتما او را بشویید و خشک کنید زیرا کلر آب استخر برای پوست سگ شما مشکلات ایجاد میکند.
4.سگ خود را در کنار استخر تنها نگذارید:در کنار استخر خطر هایی سگ شما را تهدید میکند.برای مثال کاور های زمستانی استخر.در صورت شیرجه زدن سگ بین کاور ها گیر میکند و ممکن است غرق شود.
به سگ خود شنا کردن و استفاده از نبردبان را یاد دهید و در کنار استخر مراقب او باشید تا یه روز خوبی رو در کنار استخر با بهترین دوست خود بگذرانید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.