بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گاهی اوقات بعضی از گربه ها به علت تربیت غلط و با اتفاق های خاص شخصیت عصبی پیدا میکنند.گربه ها هم از تولگی نیاز به تربیت درست دارند و باید به بازی ای که با آنها میکنید توجه داشته باشید زیرا بازی های اشتباه در عصبی شدن گربه تاثیر میگذارد.سگ شما هم باید از تولگی به بودن در کنار گربه آشنا شده باشد و از رفتار او در کنار گربه اطمینان داشته باشید.
دلایلی که گربه ها امکان دارد به سگ ها حمله کنند:1-دفاع از خود 2-حفاظت از قلمروی خود 3-اگر سگ از خود نشانه ی بیدفاعی نشان دهد.
برای اینکه رابطه ی خوبی بین سگ و گربه ی خود ایجاد کنید باید نکات زیر را رعایت کنید:
*محل ظرف غدا و جای دستشویی باید در اتاق های جدا باشد تا بر سر قلمرو مبارزه نکنند.
*به هر حیوان اسباب بازی ظرف و جای خواب خاص خود را بدهید.
*اگر گربه ی شما بیش از اندازه نسبت به سگ عصبی میشود آنها را در محل های جدا نگه دارید.

پیام بگذارید