چگونه سگ ها و بچه ها را با هم آشنا کنیم

اگر شما کودکی دارید و میخواهید سگ کوچکی را به سرپرستی بگیرید و یا این که شما سگی دارید و میخواهید با بچه های کوچک دیدار کنید…نیازمند آن خواهید بود که هر یک از آنها را به گونه ای دوستانه و غیر تهدید آمیز به یکدیگر معرفی کنید

در اینجا تعدادی نکته وجود دارد که شما را در معرفی حیوان دست آموزتان به کودکان کمک میکند :

– با اسباب بازی ها نشان دهید که چگونه بی خطر میتوان سگ کوچک را دست آموز کرد . بگذارید بچه ها با نگه داشتن و بازی کردن اسباب بازی ها و عروسک های شکل حیوانات تمرین کنند.
– وقتی سگ جدیدتان و بچه ها برای اولین بار با هم ملاقات میکنند , شما یا افراد بزرگتر باید به آرامی سگ را نگه داشته در حالی که بچه ها به آرامی و آهستگی نزدیک میشوند.
– بگذارید توله سگ به طور جزئی پشت دست را که در حالت بسته قرار دارد بو کند.
– به کودکان نباید اجازه داد تا با خشونت به سگ کوچک دست بزنند , نگذارید نیشگانش بگیرند (!) یا فشارش دهند…یا دم , گوش و پایش را بکشند!
– به آنها یاد دهید پایشان را به توله نزنند و یا آنها را پرت نکنند و هرگز اجازه ندهید سگ را بزنند
– به کودک یاد دهید به سگ خیره نشود وصداهایی مانند خرخر کردن و پارس کردن …. به روی سگ انجام ندهند حتی اگر فقط در حال بازی کردن باشند.
– کودکان باید او را در هنگام غذا خوردن یا خوابیدن تنها بگذارند و از تکان دادن او پرهیز کنند. این عمل میتواند موجب شود سگتان احساس تهدید کند و ممکن است با سروصدا کردن , پریدن و حمله کردن و یا گاز گرفتن واکنش نشان دهد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.