بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

زمانی که صاحب سگ می شوید، مواردی وجود دارد که بایستی انجام دهید و مواردی نیز وجود دارد که باید از انجام آنها اجتناب نمائید. داشتن سگ بالغ، سلامت و خوشحال خود بخود اتفاق نمی افتد. با نحوه برخورد درست، تربیت صحیح از زمان تولگی تا نوجوانی سگ (شش ماهگی) می توانید مالک سگی تربیت شده و شاد باشید. زمان 3 هفتگی تا 12 هفتگی دوره حساس سن توله سگ نامیده می شود. دوره حساس زمانی است که توله کاملاً تحت تاثیر محیط قرار گرفته و دارای هویت وابسته می باشد.

رفتاری که نباید انجام داد:

1.دادکشیدن، فریاد زدن و تنبیه بدنی ممنوع

 تنبیه بدنی توله سگ هیچ چیزی به سگ آموزش نمی دهد، جزء آنکه به او بیاموزد چگونه از تنبیه شدن اجتناب ورزد. چرا بجای تنبیه کردن حیوان، به درستی به او رفتار درست را آموزش ندهیم. تنها تنبیه درست و مثبت، نوعی تدبیر ابتکاری جهت تفهیم توله سگ به اشتباه بودن رفتارش می باشد.

2. انتظار بیش از اندازه ممنوع

 داشتن برنامه استاندارد تربیتی مناسب یک طرف قضیه است. اما توله سگ نمی تواند کاری را انجام دهد که هنوز توانایی آن را کسب نکرده است و یا هنوز نائل به درک آن نشده است .برای مثال، توله سگها نمی توانند ادرار خود را برای مدت طولانی نگاه دارند. توله سگها دقیقاً شبیه کودکان بوده و نیاز دارند که مرتب ادرار کنند. لازم به ذکر است که بایستی مرتب توله سگ را طی فواصلی معینی به بیرون از منزل یا محل مخصوص دستشویی ببریم. بنابراین ناعادلانه است که توله سگ سه ماهه را بخاطر ادرار کردن روی فرش یا کفپوش و بدلیل آنکه طی پنج ساعت او را از محل مخصوص دستشویی دور نگاه داشته ایم سرزنش کنیم. بنابراین انتظارات خود را تعدیل نمائید.

3. از حبس توله سگ در قفس یا محیط های کوچک به هر دلیلی جز مدت زمان کوتاه ، نهایتاً 20 دقیقه خودداری نمائید

 متاسفانه برخی از صاحبان سگ، پس از پذیرش توله سگ، زمان کافی برای مراقبت و تربیت توله در نظر نمی گیرند. بخاطر داشته باشید که تربیت توله سگ نیاز به وقت و توجه کافی دارد، به عبارتی زمانگیر است. در صورتیکه زمان کافی ندارید، از پذیرش سگ اجتناب نمائید. برخی از صاحبان سگ بدلیل ذیق وقت، حیوان را درون قفس می گذارند و توله بیشتر وقت خود را در قفس می گذارند. بنابراین توله به محض رهایی از قفس، چون گلوله پرتاب شده از قفس رها شده و شروع به شیطنت می کند و بدین ترتیب صاحب خود را وحشتزده می نماید.

4. توله سگ را از محیط بیرون دور نگه ندارید.

دامپزشکان به دلایل سلامتی حیوان، عموماً به صاحب سگ توصیه می کنند که توله را تا زمانی که واکسیناسیون آنها کامل نشده است، زیاد به محیط بیرون نبرند. اما در عین حال توجه به این نکته نیز مهم است که بدانیم عدم اجتماعی کردن توله سگ، منجر به عدم یادگیری صحیح و عدم تربیت مناسب می شود.

پیام بگذارید