بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

فوريتهاي دامپزشکي نجات سگ
 اقدامات ضروري ( فوريت ها ) اقداماتي است که شما بايد به آنها مطلع باشيد مطلع بودن از اين اقدامات به شما امکان مي دهد قبل از مراجعه به دامپزشک سلامتي سگتان را تحت نظر بگيريد
»” احياء قلبي تنفسي “: احياء قلبي تنفسي به دو طريق قابل انجام است که ممکن است زندگي سگ شما را نجات دهد تنفس دهان به بيني و ماساژ قلبي : اينگونه عمليات نه تنها نجات دهنده زندگي سگ مي باشد بلکه روش صحيح انجام آنها تعيين کننده مرگ و زندگي سگ شماست شما ممکن است در صورت انجام ندادن طريقه صحيح به کار بردن اين روش ها وضعيت سگتان را نيز بدتر نمائيد شما نبايد اقدام به اين کار کنيد مگر اينکه با دو موقعيت روبرو شويد :
1- مراقبت هاي مناسب دامپزشکي در دسترس نباشد اگر به دامپزشک دسترسي داريد انتقال سگ به دامپزشک شانس حيات آنرا بيشتر مي کند تا اين که شما خودتان اقدام به احياء قلبي – تنفسي نمائيد
2- به يقين رسيده باشيد که اگر اقدامي انجام ندهيد سگتان خواهد مرد و وضعيت چنان وخيم است که اگر کاري انجام دهيد بهتر از عدم انجام آن است
 تنفس دهان به بيني : پس از يک حادثه خطرناک ممکن است تنفس سگ شما قطع شود اگر قادر نيستيد هيچ نشاني از تنفس ببينيد و دسترسي به مراقبت هاي ويژه دامپزشکي غير ممکن است شما بايد دستگاه تنفس حيوان را به وسيله تنفس دهان به بيني وادار به فعاليت نمائيد
 طريقه عمل تنفس دهان به بيني : راه تنفسي را پاک کنيد زبان را به طرف جلوي دهان بکشيد هر ماده يا شيء که ممکن است گلو را مسدود کند خارج کنيد دهان را محکم ببنديد دهانتان را روي بيني سگ قرار دهيد به داخل بيني بدميد تا اين که قفسه سينه به اندازه کافي منبسط شود ( معمولا 1 تا 3 ثانيه ) دهان را از بيني دور کنيد و اجازه دهيد سگ عمل بازدم را انجام دهد اين عمل را براي 10 ثانيه تکرار کنيد بررسي کنيد که آيا سگ خودش تنفس مي کند اگر نفس نمي کشد عمل را تکرار کنيد ( هر چند بار که لازم است ) سگ را فورا نزد دامپزشکتان منتقل نمائيد
»” ماساژقلبي” : پس از يک تصادف شديد ممکن است قلب از ضربان باز بماند اگر هيچ ضرباني وجود ندارد و امکان دسترسي به مراقبت هاي مناسب دامپزشکي نيست بايد اقدام به ماساژ قلبي نمائيد
 ماساژ قلبي در مورد سگ هاي کوچک : سگ را بر روي پهلو بخوابانيد يک دست را در پشت و در طول برآمدگي کتف قرار دهيد با دست ديگرتان قفسه سينه را بگيريد بطور ملايم اما محکم فشار دهيد ( فشار زيادي ممکن است باعث شکستگي دندها شود ) به مدت 15 ثانيه بطور سريع اين عمل را تکرار کنيد ضربان را آزمايش کنيد اگر لازم است عمل را تکرار کنيد سگ را هر چه سريعتر به دامپزشکتان منتقل کنيد
 ماساژ قلبي در مورد سگ هاي بزرگ : سگ را به پشت بخوابانيد کف دست را در پايين ترين قسمت استخوان سينه قرار دهيد دست ديگر را بر روي دست اول قرار دهيد محکم اما ملايم فشار دهيد ( فشار بيش از حد باعث شکستگي دندها مي شود ) عمل را بطور سريع به مدت 15 ثانيه تکرار کنيد ضربان را کنترل کنيد در صورت لزوم عمل را تکرار کنيد سگ را به سرعت به دامپزشکتان منتقل کنيد
 احياء قلبي – تنفسي : اين عمل شامل تنفس دهان به بيني و ماساژ قلبي است
 طريقه عمل – يک نفري : 1- به مدت 10 ثانيه تنفس دهان به بيني بدهيد . 2- به مدت 15 ثانيه ماساژقلبي انجام دهيد . 3- تنفس و نبض را کنترل کنيد . 4- اگر لازم است عمل را تکرار کنيد . 5- سگ را فورا به دامپزشک منتقل کنيد
 طريقه عمل – دونفري : 1- يک نفر تنفس دهان به بيني انجام دهد . 2- شخص دوم عمل ماساژقلبي انجام دهد . 3- به مدت 10 تا 15 ثانيه عمل را ادامه دهيد . 4- نبض و تنفس را کنترل کنيد . 5- اگر لازم است عمل را تکرار کنيد . 6- سگ را فورا به دامپزشک منتقل نمائيد
 نکاتي که بايد به خاطر بسپاريد : اقدام به تنفس دهان به بيني و ماساژقلبي نکنيد مگر اينکه :
1- مراقبت هاي مناسب دامپزشکي در دسترس نباشد
2- براي شما به وضوح آشکار است که در صورت غفلت سگتان خواهد مرد

پیام بگذارید