جسم خارجي در دهان سگ

خفگي وجود جسم خارجي در دهان

 خفگي زماني اتفاق مي افتد که سگ به دليل وجود جسم خارجي در گلو که باعث انسداد مجاري هوايي مي شود قادر به تنفس نيست توله سگ ها بيشتر در معرض خطر هستند زيرا آنها اغلب سعي مي کنند چيزهايي که هنگام دندان در آمدن مي جوند ببلعند اين جسم خارجي ممکن است به گلو بچسبد و سبب خفگي حيوان گردد شما بايد حداکثر سعي تان را براي خارج کردن چيزي که راه تنفس را مسدود کرده انجام دهيد شما نبايد منتظر کمک دامپزشک باشيد زيرا خفگي مي تواند بسيار کشنده باشد وقتي يک حيوان مصدوم را دست کاري مي کنيد مواظب باشيد زيرا سگي که در حال خفگي است ممکن است مضطرب باشد و هنگامي که شما سعي مي کنيد جسم را از دهانش خاج کنيد شما را گاز بگيرد
 علائم خفگي : ناتواني سگ در تنفس ماليدن صورت به زمين چنگ زدن به دهان ورم کردن چشم ها آبي رنگ شدن زيان بروز صداي خفگي
 اقداماتي که بايد انجام دهيد : سعي کنيد جسم خارجي را با دست خارج کنيد سگ را محکم نگه داريد دهانش را باز کنيد جسم خارجي را با دست بگيريد و آنرا به آرامي بيرون بکشيد
 براي سگ هاي کوچک اگر اعمال فوق موفقيت آميز نبود :
1 – سگ را با گرفتن ران درست در بالاي زانو بلند کنيد و آنرا به آرامي چند بار به جلو و عقب تاب دهيد
2- اگر موفقيت آميز نبود مجددا تکرار نمائيد
 براي سگ هاي بزرگ : 1- کف هر دو دست را در ناحيه زير دنده ها قرار دهيد 2- دست ها را زير دنده ها قرار دهيد تا به سرعت بتوانيد به بالا و پائين فشار دهيد ( نيرو يا فشار بيش از حد ممکن است منجر به صدمه به ارگان هاي داخلي شود ) 3- اگر جسم خارجي هنوز چسبيده و خارج نشده اين عمل را براي چندين بار به سرعت تکرار کنيد 4- سگ را به دامپزشکتان ارجاع دهيد اگر اين کار ممکن نيست و سگتان هيچ يک از علائم نبض و تنفس را ندارد احياء قلبي – تنفسي را انجام دهيد
 اقداماتي که نبايد انجام دهيد 1- نبايد منتظر دامپزشک بمانيد سگي که در حال خفگي است قادر به نفس کشيدن نيست و احتمالا در مدت کوتاهي خواهد مرد شما بايد تا حد امکان براي نجات سگ اقداماتي انجام دهيد 2- سگ هاي بزرگ را نبايد با اندامهاي حرکتي خلفيشان تاب داد اين عمل موجب در رفتن مفصل لگني – راني مي شود 3- وقتي جسم خارجي بيرون آمد نبايد تصور کنيد خطر برطرف شده زيرا بافت گلو پس از چسبيدن جسم خارجي به آن متورم شده و موجب انسداد مجاري تنفسي مي گردد بنابراين به سرعت به دامپزشک مراجعه نمائيد
 علائم وجود جسم خارجي در دهان : 1- سرازير شدن آب از دهان .2- ماليدن صورت به زمين . 3- پنجول زدن به دهان . 4- مشکل در بلعيدن . 5- سگ به غذا علاقه نشان مي دهد اما قادر به خوردن آن نيست
 اقداماتي که بايد انجام دهيد : سعي کنيد جسم خارجي را با دست خارج کنيد از روشهايي که در بحث خفگي توضيح داده شد استفاده کنيد سگ را به دامپزشکتان ارجاع دهيد
 اقداماتي که نبايد انجام دهيد : 1- جسم خارجي را با فشار خارج نکنيد اگر به آساني خارج نشد آنرا رها کرده هر چه سريع تر به دامپزشکتان ارجاع دهيد .2- سوزن يا نخ را در صورتي که قسمتي از آن بلعيده شده بيرون نکشيد زيرا اين عمل باعث پاره شدن روده و معده مي گردد . 3- نبايد استخوان ماهي يا هر شيء خارجي که در بافت فرو رفته را خارج کنيد زيرا اين عمل ممکن است موجب صدمات بيشتر شده و باعث خونريزي شديد گردد .4- اگر جسم خارجي بيرون نمي آيد بيهوده تلاش نکنيد سگ را به دامپزشکتان منتقل کنيد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.