بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

مسافرت با یک سگ عصبی می تواند برای انسان و سگ پر تنش باشد وهمچنین خطرناک باشد ، حتی اگر سگ شما در حال پرخاش نیست و حتی اگر او خطرناک تر از هميشه است.
مراحل
1.آماده كردن سگ براي حمل و نقل .
2.مطمئن شوید که سگ به حمام رفته قبل ازآنكه او را در ماشین قرار داده دهيد.
o. اگر برای حمل باكس سگ كمك نيز آن را در جایی که از ماشین كه تخت و در دسترس است قرار دهيد .
oروی باكسرا با یک پتو به جز قسمت جلو که باید معرض ديد شما باشد ، بپوشانيد .
3.. با سگ خود در حال رانندگي به آرامي حرف بزنيد .
4.يكي از اسباب بازی او را در باكس قرار دهيد سگ از جویدن لذت می برد و از تنش سگ جلوگيري ميكند
5.اجتناب از دادن غذا به شگ زيرا ممکن است بالا بايورد و بيشتر عصبی شود.
6.هر 2 ساعت او را براي پياده روي از ماشين پياده كنيد .
7.اگر سگتان به شدت ترسيده يا بي قراري ميكند ازدامپزشك بخوئاهيد مه به او آرامبخش خواب آور بدهد .

پیام بگذارید