بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بزاق دهان سگ ها بر روی وسایل خانه مخصوصا مبلمان لک ایجاد میکند.برای پاک کردن این گونه لک ها از نکات زیر استفاده کنید.

جنس وسیله ای که میخواهید تمییز کنید

اول مطمئن شوید که مبل یا وسیله ای که میخواهید تمییز کنید از چه جنسی است.اگر در تمییز کردن اجسامی که از microfiber یا نخ هستند آب زیادی استفاده کنید لک دیگری اضافه میشود و همچنین تمییز کردن مبل های چرمی بدون آسیب رساندن به آن کار ساده ای نیست.

امتحان کردن

قبل از استفاده از مواد شوینده و شوینده های خانگی با امتحان کردن آن در یک ناحیه ی کوچک مطمئن شوید پارچه کم رنگ نمیشود.ماده ی شوینده را بر قسمتی از مبل که در دید نیست امتحان کنید و بعد از 24 ساعت چک کنید تا متوجه شوید که شوینده رنگ پارچه را میبرد یا نه.در صورت اینکه به پارچه آسیب نرسیده باشد میتوانید با خیال راحت لک ناشی از بزاق دهان سگ را پاک کنید.در غیر این صورت از شوینده ی متفاوتی استفاده کنید.

پیام بگذارید