بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

برای بعضی سگ های ترسو و خجالتی هر چیز جدیدی ترسناک است.شما میتوانید سگتان را از این ترس دور نگه دارید وقتی مه دلیل آن را درک کنید.

اگر توله سگ شما رو ی کاشی یا زمین چوبی سر خرد و افتاد ممکن است هیچ وقت آن را فراموش نکند و این باعث میشود که از ورود به اتاق هایی که کاشی با چوب دارند بترسد.

آیا سگ شما داخل اتاق نمیروید؟ ◾
دلیل آن میتواند کف اتاق باشد.

1.ناخن های سگ خود را کوتاه نگه دارید:

اگر ناخن های سگتان به طور طبیعی کوتاه نمیشود باید همیشه آنها را کوتاه نگه دارید.کف پای سگ طوری طراحی شده که تعادل خود را روی سطح های صاف میتواند حفظ کند ولی اگر ناخن های او بلند باشد برایش مشکل ایجاد میکند و سگی که ناخن های بلند داشته باشد مثل این است که با کارد زیر پایش حرکت کند.

2.قالیچه ی کوچکی را در زیر پای سگ خود بگذارید:

قالیچه ای را که مطمئن هستید با قدم گذاشتن بر آن روی زمین حرکت نمیکند پهن کنید.

بعد از این که ناخن های سگ تان را کوتاه کردی قالیچه را پهن کرده و سگتان را کم کم به روی قالیچه و بعد به روی زمین اتاق هدایت کنید.
با قلاده ی گردنی سگ خود را نکشید تا به او آسیبی نرسد.ممکن است کمی زمان ببرد تا سگ به سطح زیر پایش عادت کند.میتوانید با خوراکی سگ را تشویق کنید و ترس او را بکاهید.

پیام بگذارید