بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

زندگی من 15-10 سال طول میکشه تا تموم شه. جدا شدن از تو منو عذاب میده. قبل از خریدن من به این موضوع فکر کن.
به من برای فهمیدن خواسته هایی که از من داری زمان بده.

توی وجود من احساسو زنده کن من بوسیله احساس زندگی میکنم.

هیچ وقت برای تنبیه منو مدت زیادی یه جا زندانی نکن. توی زندگی تو کار سرگرمی
و دوستات هستن. در صورتی که توی زندگی من فقط تو هستی.

گه گداری با من حرف بزن. حتی اگه کلمه هارو نفهمم منظورتو از صدات درک میکنم.

همیشه بدون که با من چجوری باید رفتار کنی. من هیچوقت چیزیو فراموش نمیکنم.

قبل از اینکه منو بزنی به این فکر کن که من میتونم با دندونام استخوناتو خرد کنم، ولی به هیچ وجه همچین کاری نمیکنم.

قبل اینکه با القاب “بی میل، تنبل و لجباز” منو سرزنش کنی به این فکر کن: شاید چیزی که خوردم اذیتم کرده شاید مدت زیادی زیر آفتاب بودم شاید خسته م و….. شاید حالم خوب نیست.

وقتی پیر شدم به من برس. یه روزی تو هم پیر میشی.

در شرایط بد من کنارم باش. نگو که “من دلم نمیاد” یا “بدون اینکه من ببینم انجام بشه” چون برای من همه چیز همراه با تو راحت تره.

پیام بگذارید