بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

با کمی امادگی و کمی اطلاعات داشتن صاحبان سگ میتوانند امنیت سگ را در تعطیلا ت فراهم بسازند . قبل از اینکه با ماشین در جاده ها به حرکت در ایید یا اینکه با هواپیما بخواهید پرواز کنید ،مطمئن شوید که تدارک احتیاجات سگتان را در طول سفر دیده اید .شاید نیاز باشه قبل از سفر کمی برخی کار ا را تمیرین کنید . برای حفظ امنیت سگ در مدت تعطیلات شما باید کمی از وقت خود را بگذارید این کار کمی زمان بر می باشد .

وسایل مورد نیاز سگتان را برای مسافرت تهیه فرمایید :

این کار بسیار اسان است ولی ممکن است شما با چند مسئله ناشناس روبه رو بشوید که عادی است . اگر قرار است شما به کسی سگ خود را بسپارید باید از هفته قبل سگ را با وصعیت اشنا کنید و او را با شرایط تطبیق بدهید تا بعد از تعطیلات و مسافرت خود با صحنه بدی مواجه نشوید . یکی از بهترین را ها این است که سگ خود را به پاسیون های معتبر بسپارید . شما قبل از سفر خود باید یک سری از کارها را انجام بدهید .

اگر قرار است سگ شما به یک پاسیون برود و برایش مشکل است شما باید با ارامش سگ را به انجا عادت دهید و نگذارید مشکلی قبل از رفتن و بعد از رفتنتان پیش بیاید .

پیام بگذارید