بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

جفت گیری سگها به صبر و حوصله و زمان مناسب نیاز دارد، جفت گیری موفقیت آمیزتر خواهد بود اگر شما با برنامه ریزی کار کنید. در اینجا نکاتی را که به بهتر شدن این فرآیند کمک می کند را مطرح می کنیم.

بهتر است قبل از فحل شدن سگ ماده ، سگها با هم آشنا شوند. این آشنایی به شما فرصت دیدن رفتار آنها باهم را میدهند ، اگر آنها با هم ناسازگار باشند و یا اگر آنها با هم سازگار باشند ، شما خواهید دید. برای این آشنایی چند روز کافی خواهد بود و اگر سگ شما فحل شود ، شما با آرامش می توانید مرحله بعدی را شروع کنید. سگ ماده معمولا دوبار در سال فحل میشود و با proestrus شروع می شود که حدودا هفت تا ده روز طول خواهد کشید ، در این زمان اندکی خون از واژن سگ ترشح می شود و واژن برجسته و انعطاف پذیرتر می شود . اولین فحلی سگ در شش تا دوازده ماهگی سگ اتفاق می افتد اما جفتگیری در اولین فحلی سگ توصیه نمی شود ، زیرا سگ هنوز جوان است و میتواند قبل از مادر شدن بیشتر رشد کند. بهترین زمان جفتگیری بعد از ده تا چهارده روز از خونریزی است. اگر سگها قبلا با هم آشنا نشده اند بهتر است بر آشنایی آنها نظارت کنید تا درگیری پیش نیاید.

سگ هایی که قبلا جفت گیری نکرده اند ممکن است بترسند و یا ندانند که باید چه کار کنند ، در این مواقع دخالت یک دامپزشک یا پرورش دهنده با تجربه توصیه می شود.

در زمان دخول سگها ممکن است بین 20 تا 45 دقیقه به هم قفل شوند ، این روش طبیعی جفت گیری است و اکثرا موفقیت آمیز است . به هر حال اگر سگها به هم قفل هم نشوند ، بارداری امکان پذیر است.

سگهایی که اولین تجربه جفت گیری را پیش رو دارند ممکن است اضطراب داشته باشند و بترسند ، شما باید به آنها اطمینان دهید و آرامشان کنید البته لازم به ذکر است که بسیاری از جقت گیری موفقیت آمیز سگها بدون دخول انسان انجام می شوند.

برخی اوقات سگها باردار نمی شوند ، اما اگر شما اصرار به انجام این کار دارید بهتر است سگ را به دامپزشک نشان دهید. در خارج از کشور امکان بارداری به صورت مصنوعی هم وجود دارد که از دخول طبیعی موفقیت پذیرتر است.

پیام بگذارید