بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بسته به شرایط و تصمیم شما ، ممکن است شما تصمیم بگیرید مدت زمان کوتاهی سگ را در داخل خانه نگه دارید ، به طور مثال وقتی که مرگ در شب اتفاق می افتد. شما میتوانید بدن سگ مرده ای که فریز شده است را حتی تا 24 ساعت در منزل نگه دارید . اما بهتر است هرچه سریعتر برای جسد و انتقال آن فکری بکنید.

◾نگهداری از جسد در یخچال یا فریزر یا یک مکان سرد توصیه می شود . مگر اینکه شما بخواهید سگ را برای یافتن دلیل مرگ به دامپزشک بسپارید.
◾اگر جسد سگ بزرگتر از ان است که در یخچال یا فریزر قرار دهید بهتر است آنرا روی زمین سرد بتنی یا سیمانی قرار دهید . بتون بهترین گزینه برای
◾دور نگه داشتن گرما از جسد است . سگ را نپوشانید زیرا باعث حبث گرما زیر پوشش و گرم ماندن جسد می شود.
◾اگر هیچ کدام از امکانهای بالا را ندارید جسد را در سردترین نقطه خانه ، دور از نور آفتاب قرار دهید. سگ را با نایلون بپوشانید تا خیس نشود و دور نایلون را با یخ بپوشانید. در مورد بوی بد هم نگران نباشید و بدن در حال تجزیه شدن نیست همچنین دیدن جسد سگ مرده توسط سگهای دیگر مشکلی ندارد و آنها افسرده یا عصبی نخواهند شد

 با جسد چه کار کنیم ؟

◾سوزاندن جسد:
یکی از رایجترین شیوه ها برای از بین بردن جسد است ، مکانهای زیادی در شهر و خارج از شهر می توانند این کار را برای شما انجام دهند. اگر شما خاکستر سگ خود را به عنوان یادگار میخواهید باید به فرد ( یا موسسه ) سوزاننده بگویید که سگ شمارا به تنهایی بسوزانند .

◾دفن کردن جسد :
یکی از رایجترین راه های از بین بردن جسد دفن کردن آنها است
 دفن کردن سگ در باغ یا باغچه شخصی شما آزاد است و منع قانونی ندارد اما دفن آن در اماکن عمومی مانند پارکها غیر قانونی است
 گورستان هایی هم مخصوص سگ و گربه وجود دارند.

◾دیگر راه ها :
انداختن سگ در کیسه آشغالی هم مجاز است به شرط اینکه روی کیسه بنویسید که جسد سگ داخل کیسه قرار دارد و اگر در تابستان می خواهید این کار را انجام دهید با امور آشغال ها تماس بگیرید

پیام بگذارید