آیا صاحبان گربه باهوش تر از صاحبان سگ ها هستند؟!


 مطالعات نشان میدهد صاحبان گربه باهوش تر از صاحبان سگها هستند!!!

مطالعات نشان داده صاحبان گربه ها معمولا پیر تر و مونث هستند با این حال همین مطالعات نشان داده که کسانی که از گربه ها به عنوان پت نگهداری می کنند با هوش تر از صاحبان سگها هستند.

این تحقیقات که در دانشگاه بریستون انگلیس انجام شده ، نشان داده که تعداد صاحبان گربه ها که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند ،از صاحبان سگها بیشتر است.در این مطالعه از سه هزار نفر درباره ی تحصیلات ، حیوان خانگی و محل زندگی آنها سوالهایی پرسیده شده است.

دکتر جین مری که این مطالعه را انجام داده میگوید : تحقیقات نشان داده چون گربه ها از سگها رسیدگی کمتری میخواهند ، افراد تحصیل کرده که معمولا تا دیر وقت کار می کنند و روابط کاری زیادتری دارند گربه ها را برای نگهداری به عنوان حیوان خانگی انتخاب می کنند.

دکتر ماری اضافه می کند : باهوش تر بودن صاحبان گربه به صرف گربه بودن ربطی ندارد و صرفا به خاطر شرایط نگهداری راحت ترشان راحت تر در شیوه ی زندگی افراد تحصیل کرده قرار میگیرند.مثلا گربه ها احتیاج به پیاده روی روزانه ندارند.

ولی این تحقیقات نشان نمیدهد که که دارندگان سگ از سطح هوشی بسیار پایینی برخوردارن.واین در حالی است که سگها از گربه ها باهوش ترند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.