بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

رفتار سگ اغلب باعث سردرگمي صاحبش مي شود. جويدن تخريبي، كندن حفره، پارس كردن، و زوزه كشيدن، در دنياي سگ ها رفتارهاي طبيعي هستند، اما بدون فهميدن رفتار و زبان بدن سگ بسيار دشوار است متوجه شويم چرا سگ ها اين كارها را انجام مي دهند. كارشناسان تربيت رفتاري سگ، به عنوان يك حرفه زبان بدن سگ را مطالعه كرده اند و مي توانند در مورد رفتارهاي به ظاهر عجيب، توضيحاتي را به صاحبان سردرگم ارائه دهند. مطالعه ي زبان بدن سگ به صاحبان كمك مي كند كه بدون نياز به داشتن ملاقات پرهزينه با يك رفتارشناس بتوانند سگ هايشان را درك كنند.
دستورالعمل ها
1. استيسي براسلو- اشنك ، مربي تربيت سگ، مي گويد: چهره سگ تان را نگاه كنيد تا نشانه هاي رفتاري او را ببينيد كه نشان مي دهند كه او مضطرب يا ترسان است. به نفس نفس زدن، فرار از برقراري تماس چشمي، خميازه كشيدن، گوش هاي رو به پشت و ليس زدن لب ها و بيني توجه كنيد. تمام اين ها علامت هايي ست كه يك سگ ارسال مي كند تا نشان دهد ممكن است حالت تهاجمي داشته باشد. يك سگ خوشحال و مطمئن سري صاف، گوش هايي به سمت بالا و آرام، و دهاني تقريبا باز دارد.
2. به حالت سگ تان نگاه كنيد. طبق گفته ي انجمن انساني سيليكون ولي، حالت بدني افتاده، لرزان و دمي افتاده نشان دهنده ي ناراحتي، ترس يا استرس است. حالت ايستاده و دم آرام و در حال حركت نشانه هاي يك سگ خوشحال است. گوش هاي به سمت جلو و موهاي سيخ شده سگ، يك اخطار است.
3. رفتار سگ تان را همراه با زبان بدن او در نظر بگيريد. طبق انجمن انساني آريزونا ممكن است يك سگ كه ترسيده، در صورتي كه در موقعيت پرواز قرارگيرد و شما چاره اي جز پرواز براي سفر نداشته باشيد، حالت تهاجمي از خود نشان دهد. يك سگ مضطرب به طرز نامناسبي شروع به جويدن كند تا استرسش را تسكين دهد. يك سگ گوش به زنگ ممكن است پارس كند تا حضور يك غريبه را اطلاع دهد. اگر حيوان يا انسان ديگري بيش از انتظار به قلمرو مورد نظر، استخوان او ، اسباب بازي يا صاحبش نزديك شود، يك سگ محافظ ممكن است علامت هايي از آماده باش بودن و تهاجمي بودن نشان دهد.
4. براي رفتارهاي افراطي ما نند اضطراب جدايي طلبانه، با يك رفتار شناس حرفه اي حيوانات مشاوره كنيد. سگ هايي كه اضطراب جدايي طلبانه دارند ممكن است زماني كه صاحباش آماده ترك محل است حالت ترسيده و لرزان باشند، زوزه بكشند و سر و دمشان را پايين نگه دارند. هنگامي كه تنها مي مانند و يا هنگامي كه بيش از حد از بازگشت صاحبشان هيجان زده اند امكان دارد آب دهانشان بريزد، و شروع به جويدن يا حفر كردن كنند. در صورت تكرار حالات تهاجمي نياز به كمك رفتارشناس مي باشد، چرا كه اين رفتار ممكن است منجر به اين شود كه حيوان گاز بگيرد. در مورد رفتارهاي بيش از حد نگهباني با رفتارشناس مشورت كنيد، چرا كه ممكن است هنگامي كه صاحب حيوان سعي دارد اجناس مورد نظرش را تحويل بگيرد منجر به غرش يا پرخاش كردن حيوان شود. اگر درمورد رفتار و زبان بدن سگ تان ترديد داريد، سعي كنيد تنها يك جلسه با يك رفتارشناس ملاقات كنيد تا پاسخ ها و توصيه هاي دريافت كنيد. مي توانيد از طريق مراجعين قبلي مطمئن شويد كه رفتار شناس مناسب و باكفايتي انتخاب كرده ايد.
توصيه ها و اخطارها
· به سگي كه رفتار تهاجمي نشان مي دهد، نزديك نشويد. ممكن است يه خاطر دفاع از خود گاز بگيرد.
· اگر سگتان ترسيده است او را تنبيه نكنيد و سرش داد نكشيد، زيرا اين كار ترس او را افزايش داده و شرايط را بدتر مي كند.

پیام بگذارید