بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

سگ هاي ماده به طور طبيعي و به طور متوسط بين هر چهار ماه يكبار تا دوازده ماه يكبار فحل مي شوند، كه اين در اكثر نژادها به طور ميانگين هر شش ماه يكبار است. احتمالا در اين دوران فحل، شما متوجه خونريزي مهبل و تورم فرج در سگتان مي شويد. ممكن است متوجه رفتارهاي حركتي او نيز بشويد. دوره فحل مي تواند از 8 تا 30 روز به طول بيانجامد كه ميانگين آن حدود 20 روز است.
اكثر سگ هاي ماده تمايل دارند كنار يك سگ نر باشند و حدود 10 تا 16 روز بعد از شروع دوران فحلشان اجازه جفت گيري مي دهند. بعضي از سگ هاي ماده ممكن است در اين دوران بيشتر تهاجمي باشند، اما بيشتر آن ها نسبت به صاحبشان تغيير رفتار و رابطه نشان نمي دهند.
داشتن توله سگ بسيار خوب است به شرطي كه شما بخواهيد توله داشته باشيد يا سعي در پرورش نوع خاصي از سگ را داشته باشيد. اما هيچ نفعي در اين نيست كه اجازه دهيد سگ ماده قبل از عقيم سازي توله داشته باشد. صاحبان معمولي سگ ها با عقيم كردن سگشان قبل از دوره فحل اول بسيار سود خواهند برد. احتمال بروز مشكلاتي كه ممكن است بعدا به وجود بيايد، مانند سرطان سينه و عفونت هاي رحمي، با عقيم كردن حيوان كه قبل از اولين تجربه فحل او صورت مي گيرد، از بين مي رود.

پیام بگذارید