بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

حاملگی بعد از لقاح شروع می شود.عمل لقاح در سگها می تواند در روز های اول فحلی انجام شود.دوره ی حاملگی در سگ ها 9 هفته طول می کشد و در این دوره تغییرات فیزیکی و تغییرات رفتاری در سگ ماده مشاهده می شود.اولین نشانه ها ی حاملگی از 1 تا 3 هفته بعد از جفت گیری نمایان می شوند.

قطع دوره ی فحلی

دوران فحلی در سگ ها بین 3 تا 4 هفته طول میکشد و به نژاد و سن سگ هم بستگی دارد.در دوران فحلی سگ ماده خونریزی دارد و میتواند در روزهای اول فحلی حامله شود.زمان دقیقی که سگ حتما حامله می شود ممکن است در هر سگ متفاوت باشد و فقط دامپزشک می تواند زمان دقیق را تعیین کند ولی معمولا بین 2 تا 5 روز است.اگر در این دوران سگ ماده جفت گیری کند حامله می شود و بعد از لقاح دوره ی فحلی پایام میابد و مثل قبل 3 یا 4 هفته طول نمی کشد.

تغییر در نوک سینه ها

اگر سگ حامله شده باشد تغییراتی در بدن او مشاهده می شود.نوک سینه های حیوان حامله برجسته میشود و ممکن است صورتی رنگ به نظر بیاید و حساس شود.

وقتی دوران بارداری ادامه میابد سینه های سگ برجسته تر میشود و چند روز قبل از به دنیا آمدن توله ها ممکن است چند قطره شیر مشاهده کنید.

تهوع

سگ های حامله در روز های اول حاملگی ممکن است حالت تهوع داشته باشند و بالا بیارند.دقت کنید که بالا آوردن زیاد ممکن است نشانه ی بیماری باشد ولی اگر نشانه های دیگر حاملگی هم باشند لازم به نگرانی نیست.

بزرگ شدن شکم

نشانه ی دیگر حاملگی بزرگ شدن شکم است که از هفته ی 5 شروع می شود و به تعداد توله ها بستگی دارد.هرچه بارداری ادامه یابد شکم سگ بزرگ تر می شود و در روز های آخر ممکن است حرکت توله ها نمایان شود.

اضافه شدن وزن

در 3 هفته ی اول حاملگی به علت حالت تهوع و … وزن سگ زیاد نمیشود ولی با گذشت زمان سگ ماده غذای بیشتری می خورد و وزن او اضافه می شود.

نشانه های رفتاری

وقتی سگ ماده حامله میوشد ممکن است مهربان تر شود و به توجه شما نیاز داشته باشد ولی با نزدیک شدن به زمان به دنیا آمدن توله ها ممکن است رفتار خشنی داشته باشد و به دنبال جاییی بگردد تا توله های خود را در آرامش به دنیا آورد.

وقتی سگ ماده حامله میشود باید ویتامین و مکمل های دیگر به رژیم غذاییش اضافه شود تا مادر و توله ها مواد مورد نیاز بدن خود را جذب کنند.

پیام بگذارید