چند نکته پیش از خرید یک توله

اگر تصمیم خرید یک توله را دارید باید مقداری در مورد سگها مطالعه کرده و مطالبی را نیز درباره توله مورد نظرتان بدانید . با اینکه آماده کردن خانه و وسایل مورد نیاز برای نگهداری یک توله مهم است ، دانستن نکاتی در مورد توله نیز اهمیت بسیاری دارد .

 وضعیت جسمانی سگ

پیش از گرفتن توله ، باید از مسئولین پت شاپ و یا پناهگاه ها در مورد وضعیت جسمی توله سوال کنید . در صورتی که توله ای دچار مشکل خاصی باشد ، هزینه و وقت بیشتری را می طلبد . به همین دلیل باید مقداری فکر کنید تا بدانید که موقعیت لازم برای نگهداری از یک توله بیمار را دارید یا خیر .
بهتر است در مورد بیماری های پدر و مادر توله نیز سوالاتی بپرسید ، زیرا برخی از بیماری های خاص موروثی هستند .

   وضعیت واکسیناسیون سگ

 ممکن است برخی توله ها واکسینه شده باشند ، در حالی که بقیه هنوز واکسن های مورد نیاز را دریافت نکرده باشند . دریافت واکسن های لازم برای سلامت توله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .
از دامپزشک و یا مسئول پناهگاه سوال کنید که آیا توله مورد نظرتان واکسن هایش را دریافت کرده است یا خیر . بهتر است در مورد واکسن های لازم برای سگها نیز اطلاعاتی کسب کنید .

 صاحبان پیشین سگ

 ممکن است بعضی توله ها برای مدتی برده شده و به پت شاپ باز گردانده شوند و یا صاحبان آنها را به پناهگاه ها واگذار کنند . پیش از دریافت توله ، بدانید که آیا قبلا صاحبی داشته است یا خیر .
داشتن صاحبان پیشین ممکن است روی رفتار توله ها تاثیر بگذارد .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.