بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

فعالیت برای سگ شما دارای اهمیت بسیاری است و باعث جلوگیری از چاقی و قوی تر شدن عضلاتش می گردد . به طور کلی ، هر سگ نیاز به 30 دقیقه پیاده روی روزانه دارد .
پیاده روی روزانه برای نژاد های کوچک کافیست ولی تنها بخشی از فعالیت مورد نیاز سگهای بزرگ را تامین می کند . نژاد های بزرگ نیاز به فعالیت های دیگری نیاز دارند که به بعضی از آنها در این مقاله اشاره شده است .

هدف از فعالیت سگ

 اولین قدم این است که دلیل اینکه سگتان به فعالیت نیاز دارد را تعیین کنید . همه سگها نیاز به فعالیت روزانه دارند ، ولی اگر سگ شما دارای اضافه وزن باشد نیاز به فعالیت دقیق و متمرکز تری دارد .
اگر دارای یک سگ چاق هستید باید برنامه روزانه ای را برای فعالیت او تعیین کنید تا با انجام فعالیت های متمرکز مقدار کاهش وزن داشته باشد .

دویدن به همراه سگ

 بسیاری از صاحبان حیوانات برای انجام یک فعالیت مناسب دویدن به همراه سگشان را انتخاب میکنند ، زیرا به غیر از منافعش برای سگها ، برای انسانها نیز مفید است و شما و سگتان می توانید به همراه یکدیگر بدوید .
باید مطمئن شوید که مقدار زمانی که به دویدن اختصاص می دهید بیش از حد تحمل سگ نباشد . توصیه میشود ابتدا با زمان های کم شروع کنید و به مرور زمان دویدن با سگتان را افزایش دهید ، زیرا سگها در دفعات اول نمیتوانند مدت زیادی بدوند .

پیام بگذارید

X