بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


خیلی از مردم ادعا میکنند که سگشات تلویزیون تماشا میکند ،در واقع خیلی از سگ ها به حرکت اجسام در حال حرکت در اطراف صفحه نمایش توجه میکنند و ممکن است به آنها پارس کرده و عکس العمل نشان دهند. با این حال تلویزیون نگاه کردن سگ ها به همان روشی که ما تلویزیون نگاه میکنیم قابل تفسیر نیست.سگ ها نمیوانند تشخیص دهند که چه چیزی روی صفحه نمایش در حال نمایش است.برای مثال اگر ما تصئیری ببینیم از یک سگ در حال دویدن به دور یک میدان ،سگ شما یک منظره تیره را میبیند که بدور صفحه نمایش میچرخد و این ممکن است توجه او را جلب کند.و اینطور به نظر آید که او دارد تلویزیون تماشا میکند.


صدای تلویزیون نیز به احتمال زیاد برای جلب توجه سگ شما هیجان انگیز است.و چون آنها میتوانند محل منشا صدا را تشخیص دهند،به منشا صدا توجه میکنند.در آن صورت آنها به طور طبیعی به تلویزیون نگاه میکنند.


با این حال اکثر سگ ها اختلاف صدا ها را تشخیص میدهند.به عنوان مثال صدای پارس سگ در تلویزیون و پارس یک سگ واقعی را از هم تشخیص میدهند .
اگر چه این برای ما غیر قابل تشخیص است اما اینها برای سگ شما متفاوت است و سگ شما به صدای نسخه تلویزیونی اهمیت نمیدهد.
همچنین به یاد داشته باشید مهمترین حس سگ،حس بویایی اوست که این توسط تلویزیون ارائه نمیشود و نبود این محرک اصلی دلیل عدم وجود عکس العمل به صداهای تلویزیون میباشد.

پیام بگذارید