بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


ککها حشرات کوچک،قهوه ای با بالهای کوچک هستند که از طریق قسمتی از دهان سوراخی روی پوست ایجاد میکنند و خون بدن را میمکند .برای میلیونها حیوان خانگی و مردم،ککها دشمنان سرسختی هستند.

وقتی کک سگ شما را نیش زد،در اصل بزاق دهان خود را وارد پوست کرده و باعث جلوگیری انعقاد خون میشود. بعضی حیوانات ممکن است دچار کک شده باشند ولی آنها را اذیت نکند ولی متاسفانه تعدادی از حیوانات

 به بزاق دهان ککها حساسیت نشان میدهند .حساسیت بالای حیوانات باعث

 خارش شدید آن قسمت بدن میشود.

ککها ممکن است بیماری های متداول

 پوستی را ایجاد کنند.اگر حساسیت شدید حیوان شما افزایش پیدا کرد ،برخی
 تغییرات ممکن است حاصل شود .

1_ آن مرکز تجمع کوچک ممکن است پیشرفت کند که آن بر آمدگی

 کوچک و قرمز رنگ باعث خشک شدن وپوسته شدن بدن میشوود.

2_سگ شروع به خاراندن خودش به نزدیکترین محل به کک میکند.

این باعث ریزش مو در آن قسمت میشود و باعث افزایش تجمع رنگدانه در

 آن محل پوست میشود.

ممکن است که توزیع به قسمت دم،پشت، شکم،پهلو، و گردن هم برسد و احتمال اینکه کاملا به تمام بدن نفوذ کند وجود دارد.
 
به خاطر داشته باشید که اکثریت این موجودات (ککها) در محیط زندگی میکنند نه بر روی حیوان خانگی شما.

برای همین یافتن ککها کار خیلی مشکلی است .در حقیقت امکان اینکه سگ شما هنوز خود را بخاراند و اینکه شما هیچ اثری از ککها پیدا نکنید وجود دارد.

سگ خود را کاملا چک کنید(حتی مدفوع او )

رنگ ظاهری آنها مانند فلفل است ولی وقتی خون میمکند رنگ آنها متمایل به قرمز.قهوه ای میشود.

اگر یک سگ در محیط خانه دچارکک شد مطمئن باشید که هر پتی آنجا وجود دارد آنها هم دچار کک شده اند. اگر در بدن سگتان یک کک پیدا کردید بدانید که هزاران کک یا تخم کرم در آن مکان وجود دارد.

اگر در مدفوع سگتان کرم مشاهده کردید بدانید که او یا قبلا دچار کک بوده و یا هنوز هم دچار آن است.این کک میتواند به عنوان میزبان برای کرمها عمل کند. در حین شانه زدن سگها میتوانند این ککها را که حاوی تخم کرمها هستند را بخورند و آن را وارد بدن کنند و زمانی که آنها از تخم در می آیند تا سن بلوغ رشد میکنند و این سیکل رشد میتواند تا کمتر از یک ماه بطول بیانجامد،بنا براین تنها راه جلوگیری از کرمها کنترل ککهاست.

پیام بگذارید

X