بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


مشكلات پاي سگ ها رايج ميباشد زيرا كف پاهاي آنها آماده آسيب ديدن ميبباشد.چك كردن منظم كف پاي سگ ها ميتواند به شناسايي مشكلاتي از قبيل پاره شدگي ها يا شكستگي ناخن ها , پاهاي بريده ,ترك كف پاها و كيست ها قبل از اينكه آنها جدي شوند كمك كند.در اينجا بيشترين مشكلات رايج پاي سگ ها و اينكه چگونه شما ميتوانيد آنها را درمان كنيد وجود دارد.

ليس زدن ,گاز گرفتن و جويدن پاها

رفتار هايي مانند ليسيدن ,گاز گرفتن و جويدن پاها اغلب نشان دهنده حساسيت ها ميباشند.حساسيت هاي دندان نيش ميتوانند به سختي شناسايي شوند.سگ ها ميتوانند به چيزهاي گوناگوني حساسيت نشان دهند همچنين آنها ميتوانند به حساسيت هاي فصلي خصوصا در فصل بهار دچار شوند.همچنين آنها ميتوانند به آلاينده هايي مانند,گرد وخاك و تميز كننده ها حساسيت پيدا كنند.

دامپزشك شما ميتواند به تشخيص علت حساسيت در سگتان به شما كمك كند.اگر دارو نتوانست به تسكين نشانه هاي حساسيت كمك كند بايد مواد حساسيت زا از محيط حذف شوند.

ناخن هاي پاره شده يا شكسته شده
پاره شدن يا شكستن ناخن ها ميتواند زمانيكه سگ روي چيزي چنگ ميزند اتفاق افتد.پاره شدن و شكستن ناخن ها بسيار دردناك ميباشند.ناخن هاي آسيب ديده بايد توسط يك دامپزشك رسيدگي شود.در بسياري از موارد ناخن آسيب ديده رشد نميكند.اگر بستر ناخن آسيب شديد ديده باشد ممكن است ناخن ديگر نتواند رشد كند.

پاي بريده شده

بريدگي روي پاها و بين كف پاي سگ ها بسيار رايج است.اگر بريدگي كوچك باشد شما ميتوانيد آنرا در منزل درمان كنيد,محل بريدگي را با آب گرم بشوييد و از پماد آنتي بيوتيك و باند استفاده كنيد تا سگتان محل زخم را ليس نزند.شايد شما ناچار به استفاده از گردنبند هايي مخصوص براي جلوگيري كردن از ليسيدن محل بريده شده توسط سگتان شويد.
اگر بريدگي بسيار عميق و شديد باشد خيلي سريع نياز به درمان دامپزشك دارد.

كف پاي خشك و ترك خورده

ترك كف پا زمانيكه پوست كف پاي سگ شديدا خشك ميشود اتفاق مي افتد.به همين منظور از يك مرطوب كننده استفاده كنيد.
 

پیام بگذارید