بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

دوران آبستنی و زایمان سگ، یکی از حساسترین مراحل زندگی حیوان می باشد. در این زمان صاحبان باید از اطلاعات کامل و جامعی برخوردار باشند تا با شناخت عوارض زایمان از شرایط جسمی و سلامت کامل سگ اطمینان حاصل کنند و بتواند از تلفات احتمالی توله ها جلوگیری به عمل آورند.

 آبستنی خارج رحمی

آبستنی خارج رحمی زمانی اتفاق می افتد که تخمک لقاح یافته یا جنین، ارتباط جفتی با اندومتریوم پیدا می کند که به عنوان آبستنی خارج رحمی کاذب شناخته شده است. همچنین اگر جنین با اعضاء یا بافتهای دیگری غیر از اندومتریوم در ارتباط باشد، آبستنی خارج از رحم حقیقی نامیده می شود. در این نواحی جنین تا اندازۀ مشخصی رشد می یابد. در برخی اوقات پیچخوردگی رحمی ممکن است قسمتی از شاخ رحم و یا کل شاخ رحمی را با جنین ها محصور در آن درگیر سازد و سبب جداشدن این قسمتها از بافت رحمی شود. در صورتی که این چسبندگیها ادامه یابد، ممکن است منجر به آبستنی خارج رحمی شود. در زمانی که یک جنین استریل به داخل محوطۀ شکمی وارد شود ممکن است هیچگونه علایمی در سگ آبستن نمایان نشود و یا علایم کمی را نشان دهد. در این حالت جنینها بر اثر غشای اطراف خود که مانند دیوار عمل می کند میمیرند و بعنوان یک جسم خارجی استریل در بخش شکمی محسوب می شوند و تا ماهها بصورت خنثی در محوطۀ شکمی باقی می مانند. در چنین شرایطی لاپراتومی الزامی می باشد.

پیام بگذارید