راهنماي ساخت گام به گام خانه براي سگ خود


تجهيزات و مواد لازم
– تخته هاي 4*2
– ميخ 3 اينچي(مترجم:هر اينچ تقريا 5/2 سانتيمتر)
– تخته سه لا 2/1 اينچي
– رنگ
– توفال(عايق سقف) به رنگ روشن
– فرش
– متر
– چكش
– اره گرد بر
– اره موئي(منبد كاري)
– گچ خط كشي
– تيغ موكت بر

مرحله اول:ساخت پايه خانه سگ(Base)
نكته:اگر قصد داريد از چوبهاي فشرده(مترجم:نوپان،ام دي اف و …)جهت ساخت استفاده نمائيد.توجه داشته باشيد كه آنها داراي مواد شيميائي اي هستند كه براي حيوانات سمي ميباشد.
پس اطمينان حاصل نمائيد كه از چوبهاي غير فراوري شده در محل هائي كه سگ با آنها تماس دارد (كف ديوار ها و …)استفاده مي نمائيد.
ابتدا اندازه خانه را بر اساس اندازه نهائي رشد سگ خود برآورد نمائيد.اندازه بايستي طوري باشد كه سگ بتواند به راحتي در آن بچرخد و دراز بكشد.درحالي كه محل كافي براي ظرف آب و غذا نيز موجود باشد.
با استفاده از تخه هاي 4*2 شروع به ساخت يك مربع براي پايه نمائيد و آنها را از گوشه ها به وسيله ميخ به يكديگر متصل نمائيد.
تخته سه لاي نيم اينچي را اندازه گيري و برش دهيد و به منظور ساخت كف آن را بر روي قاب آماده شده قرارداده و دور تا دور آن را ميخ نمائيد.

مرحله دوم:ساخت و اتصال 4 ديوار
ديوار هاي دو سمت و همچنين ديوار عقب را با استفاده از تخته هاي 4*2 بسازيد و توجه داشته باشيد كه براي محكم شدن از قيدي (مترجم:قيد جوبي است كه در ميان يك چهار چوب براي محكم شدن قرار ميدهند.)در وسط هر كدام استفاده نمائيد.
قيد ها را به اندازه مناسب ببريد و پس از چسباندن آنها به يكديگر با ميخ آنها را محكم نمائيد.
براي انكه سقف با امنيت و راحتي نصب شود در ديوار عقب قيد بايستي 2 اينچ خارج از مركز باشد.
سمت جلو را نيز همانند ساير سمت ها با تخته هاي 4*2 بسازيد و تنها قيد مياني را براي امكان ورود و خروج خذف نمائيد.

حال تخته هاي سه لائي را اندازه گيري و برش دهيد و بر روي سطح خارجي قيدها به وسيله ميخ متصل نمائيد.ومطمئن شويد كه لبه ها كاملا جفت شده باشد.
سپس با اره موئي محل ورود و خروج را باز نمائيد.
ورودي بايد به اندازه اي تنظيم گردد كه امكان ورود و خروج سگ به آساني امكان پذير باشد.
ديوارها را در محل خود قرارداده و به وسيله ميخ از تخته پائين قالب به كف متصل نمائيد.

مرحله سوم:ساخت قالب سقف
 حايل هاي وسط(مترجم:ترجمه بهتري براي لغت Strut پيدا نكردم)،چوب خط الراس(بالاي مركز سقف شيرواني)و همينطور تيرهاي عرضي را از تحته هاي 4*2 ببيريد.حايل جلو و عقب سقف را درمركز و بر روي فريم بالائي ديواره هاي عقب و جلو گذاشته و با ميخ محكم نمائيد(اينكار را از قسمت داخلي فريم انجام دهيد.)براي محكمتر شدن حايل از ميخهاي انگشتي استفاده نمائيد.(مترجم:احتمالا منظور ميخهائي با سر بزگتر بوده است.)
حال تصميم بگيريد كه برآمدگي (ارتفاع شيرواني) درچه اندازه اي مد نظر شماست.به جهت اندكي بيرون زدگي سقف چوب خط الراس را اندكي بيش از طول خانه انتخاب نمائيد سپس آن را بر روي حايل قرارداده و ميخ نمائيد.

شش تير عرضي (سه تا براي هر طرف) به اندازه لازم ببريد.انتهاي تيرهاي عرضي بايستي به لبه تعيين شده براي نصب سقف ميخ شوند.از گوشه ديوارها براي نمونه و علامت گذاري قسمتي كه تيرهاي عرضي به لبه بالاي ديوار ها برخورد ميكنند استفاده نمائيد.و گوشه هاي علامت گذاري شده را با اره موئي ببريد.

تك تك تيرهاي عرضي را نشانه گذاري كرده و ببريد.سپس آنها را در جاي خود ميخ نمائيد.پايين هر تير را در جائي كه به ديوار رسيده است كاملا محكم نمائيد.

سپس 4 تخته 4*2 (دوتا براي هر طرف) ببريد و به صورت افقي بر روي تيرهاي عرضي قرارداده و ميخ نمائيد.اين تخته ها فضاي خالي في مابين ديوار كناري و تاق نما را پر خواهند نمود.سپس تخته سه لا را به اندازه لازم برش داده و بر روي تاق به سمت بيرون (مترجم:جائي كه نما را تشكيل ميدهد)ميخ نمائيد.
تخته سه لائي نيز براي امنيت زير (در قسمت پائين) تيرهاي عرضي با ميخ نصب نمائيد.

تخته هاي روي سقف را اندازه گيري كرده و برش دهيد.سپس انها را از يك سر بر روي تخته خط الراس و از سوي ديگر بر روي چوبي كه در زير تيرهاي عرضي نصب كرده ايد ميخ نمائيد.
سپس روي سقف را با تخته سه لا و جلو و عقب آن را با تخته سه لا هائي كه به شكل مثلث ميبريد بپوشانيد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.