بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


 عوامل محیطی
عوامل محیطی یکی دیگر از علل تلفات جنین های داخل رحم و توله های تازه بدونیا آمده می تواند باشد. که صاحبان در برطرف کردن این عوامل نقش اصلی را ایفا می کنند.
صاحبان باید برای جلوگیری از مرگ توله ها، سگ را در روند زایمان و نگهداری از توله ها یاری کنند، که شامل:
1_تعذیۀ مناسب برای سگ آبستن
2_ ایجاد بستر مناسب برای زایمان سگ.
3_ کمک در زمانی که سگ قادر به زایمان نیست و یا نمی تواند پرده های جنینی و بندناف را قطع کند.
4_ حفظ دمای محیط و دمای بدن توله ها.
5_ معاینات روزانۀ توله ها و تعین وزن آنها.
6_ تغذیۀ توله هایی که دچار محرومیت غذایی شده اند.
7_ محیط زیست سالم

1_تعذیۀ مناسب برای سگ آبستن
 یکی دیگر از دلایل مرگ

جنینهای داخل رحم و توله های تازه متولد شده، ضعف جسمانی مادر به علت نداشتن تغذیۀ کافی و سالم می باشد.
در 2 تا 3 روز آخر آبستنی باید به سگ ماده جیرۀ غذایی نسبتا ملین داده شود، تا سگ ماده دچار یبوست در هنگام زایمان نباشد. توصیه می شود که قبل از زایمان میزان جیرۀ غذایی مادر با افزایش وزن بدن، افزایش یابد. در ماه اول آبستنی و پس از تشکیل جنین، جیرۀ غدایی مادر باید 5 درصد افزایش داشته باشد. و در هفتۀ چهارم میزان دریافت غذا به بالای 20 درصد افزایش می یابد و در هفتۀ پنجم و ششم این میزان ممکن است به 60 درصد نیز افزایش یابد. این تغییر ناگهانی جیرۀ غذایی به علت رشد توله ها می باشد و این روند سعودی تا زمان زایمان سگ ادامه پیدا می کند.
با این حال در دو هفتۀ آخر بارداری ممکن است از میزان غذای مصرفی سگ آبستن کاسته شود و علت آن تعداد بالای جنینها و کم شدن فضای داخل شکم می باشد.
در این زمان صاحبان نباید از بی میلی سگ به غذا خوردن نگران شوند، این روند، بازتاب خوبی در جهت نگهداشتن سگ آبستن در شرایط جسمی مناسب، قبل از زایمان می باشد.

بیاد داشته باشید تغذیۀ بیش از حد سگ آبستن سبب بوجود آمدن جنینهای سنگین و درشت و ممکن است در زمان زایمان باعث بروز مشکلات سختزایی گردد.
درصورتی که در زمان آبستنی، سگ از جیرۀ غذایی متعادل و باکیفیت بالای ویتامینی، پروتینی و مواد معدنی، برخوردار شود، هیچ گونه تغذیۀ اضافی و مکملهای غذایی مورد نیاز نخواهد بود.

پس از زایمان، باید میزان نیاز سگ ماده برای تغذیۀ توله ها، نسبت به وزن، نژاد، کمبودهای ویتامینی و مواد معدنی و میزان رشد و تعداد توله ها توسط معاینات دامپزشک تشخیص داده شود.
ممکن است تعدادی از سگهای ماده پس از زایمان (24 تا 48 ساعت) غذای کمی مصرف کنند. مخصوصا اگر تمام جفتهای همراه با جنینها را خورده باشند. پس از این زمان، اشتهای آنها بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و در حدود سه هفته بعد از زایمان به اوج خود می رسد. در این دورۀ زمانی باید میزان کافی از کلسیم، فسفر و ویتامین D به جیرۀ غذایی سگ ماده افزوده شود.

در هفتۀ اول شیردهی میزان غذای مادر به 2 برابر افزایش می یابد و بر اساس تعداد توله هایی که توسط مادر شیردهی می شوند، در هفتۀ چهارم تا هفتۀ هفتن این میزان به 3 برابر افزایش می یابد، پس از آن توله ها به سنی میرسند که شروع به گرفتن و خوردن بعضی غذا های جامد می کنند.
در این زمان (دوران شیردهی) صاحبان می توانند بطور روزانه با دراختیار قرار دادن شیر بدون لاکتوز تبخیر شده، آب گوشت ماهیچۀ پخته شده یا جوجۀ پخته شده و آب آشامیدنی تازه میزان شیر سگ را درحد متعادل نگهدارند.

پیام بگذارید