پیش از مسافرت باید به مسائلی‌ توجه کرد تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.توله را از اوایل به ماشین عادت دهید بدین منظور حیوان را وقتی‌ چند ماه سنّ دارد داخل اتومبیل برده،در آنجا بشنید .نیزی به روشن کردن موتور نیست حیوان باید به فضای داخل اتومبیل و بوی آن عادت کند.بعضی‌ از سگ‌‌ها را فقط وقتی‌ نزد دامپزشک میبرند سوار اتومبیل میکنند و هنگامی که در اتومبیل به روی آنها بسته میشود وحشت میکنند.بد از چند بار که داخل اتومبیل نشستمد مسافرت‌های کوتاه میشود.بهتر است که در موقع مسافرت معده حیوان خالی‌ باشد . همچنین در صورت ایجاد تشویش و هیجان در جاده‌های پر پیچ،حیوان را آرام نمائید.سگ‌ باید مسافرت با اتومبیل را به عنوان شکل دیگری از زندگی‌ بپذیرد.حیوان را آماده مسافرت‌های طولانی تر نمائید.بدون آنکه باعث بروز حادثه‌ای شود.
پیشنهاد می‌کنیم در ط مسافرت،توله را در داخل جعبه‌ای قرار دهید.این کار باعث جلوگیری از صدمات احتمالی‌ و ممانعت از فرار حیوان در موقع بروز تصادف میشود.از طرفی‌ در حین رانندگی‌ موزهم راننده نمی‌شود.هرگز اجازه ندهید سرش را از ماشین بیرون ببرد.زیرا احتمال دارد جراحتی در چشم‌ها پیش بیاید و احتمال بیرون پریدن حیوان هم وجود دارد.سگ‌‌های کوچک را بخصوص دور تر از پنجره باز نگاه دارید.مسافرت کردن با هواپیما هم برایش وحشت آور است.هر شرکت هواپیمائی جهت نقل و انتقال حیوانات قوانین خاص خود را دارد و باید قبلان با آنها هماهنگی‌‌های لازم را در این مورد به عمل آورید،در این نوع توسط دامپزشک تایید و گواهی مربوطه صادر شود.
بسیاری از افراد ترجیح میدهند قبل از مسافرت داروی آرامبخش به سگ‌ تجویز کنند .این عمل به عنوان تنها و بهترین روش توصیه نمی‌شود عوارضی را نیز در پی‌ خواهد داشت.از طرفی‌،اگر حیوان بیمار باشد.تجویز آرام بخش خطراتی را در پی‌ خواهد داشت توصیه میشود در این مورد با دامپزشک مشورت نمائید.
یافتن محلی برای برای اقامت:بسیاری از هتل‌ها و مهمانسرا با آوردن سگ‌ مخالف هستند.بهتر است قبلان هماهنگی‌ کنید ا در بعضی‌ از شرایط لازم است حیوان را در قفس نگهداری کنید.اگر اجازهٔ آوردن یک سگ‌ را دارید،مراقب باشید برای سایرین ایجاد مزاحمت نکند.اغلب سگ‌ وقتی‌ به محلی ناآشنا برده شوند به خصوص اگر تنها هم باشند.شروع به پارس کردن میکنند.و یا محیط اطراف خود را به هم می‌ریزند.به این نکات توجه داشته باشید تا سفر شما به خوبی‌ و خوشی‌ به پایان برسد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.