بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

سگ ها نیز مانند تمامی موجودات زنده درطول زندگی بهبیماری مبتلا می شوند. بروز بیماریمعمولا با علائمی همراه است. گاهی بروز بیماری بسیار ناگوار می باشد. ابتدا باید عامل بیماری تشخیص و سپس درمان دقیق در مورد آن انجام گیرد. بهتر است مراقب باشید تولۀ سالمی را انتخاب نمایید تا کمتر دچار مشکل شود. نگهداریصحیح و اصولی، سگ را در مقابل بیماریها مقاوم می کند و به حیوان قدرت مقابلهبا عفونتهارا اهداء می نماید. و باعث می شود حیوان در مقابل انگلهایی که بدنش را تضعیف می کند قدرت مقابله پیدا کند.و با واکسیناسیون منظم ایمنی را در برابر بیماریهای کشنده مثل دیستمپر، پاروا ویروس، هاری و غیرهفراهم می آورد. معاینات سالیانه و تجدید واکسیناسیون علیه بیماریها را هرگز فراموشنکنید. بهتر است پیش از وقوع بیماری پیشگیریهای لازم را به عمل آورید. به منظور تشخیصبیماری لازم است که رفتارهای طبیعی سگ را بشناسید و عکس العملهای حیوان رادر برابر مسائل گوناگون بدانید تا درصورت بروز رفتار غیر طبیعی بلافاصله توجه شما را بهخود جلب کند.
به خاطرداشته باشید که فقط شما می توانید مشکلات سگتان رابرای دامپزشک بازگو نمایید. همیشه باید هوشیار و تیزبین باشید.

درصورت بروزعلائم زیر بهدامپزشک مراجعه کنید:
1_کاهش اشتها یا اشتهای بسیار زیاد بدونافزایش وزن
2_ افزایش عطش و یا ادرار پی درپی
3_ اسهال و یبوست
4_ استفراغ یا وجود مایع به هنگام بلع
5_ ترشح از بینی . چشم . دهان
6_ سرفه و یا مشکلات تنفسی( تنفس صدا دار)
7_ فشار در زمان دفع ادرار و یاادرار غیر طبیعی
8_ تب و لرز و درد
9_ بی قراری بی دلیل و یا کاهشوزن
10_مشکل در راه رفتن
11_ کج نگه داشتن سر
12_ کاهش اشتها و بی اشتهایی
13_ متورم شدن شکم و دیگر اندام بدن
14_ غش و تشنج
15_ فشردن سر به زمین و دیوار
16_ عدم تعادل
17_ بی رنگی و یا خونریزی در لثه ها
18_ رنگ پریدگی و یا حجیم بودن غیر طبیعی و مشاهدۀ خون در مدفوع
19_ مشاهدۀ زخم در دهان و دیگر اعضای بدن
20_ خروج ترشحات غیر عادی از دستگاه تناسلی

درضمن هر رفتاری که درسگتان غیر عادی باشددر ارتباط با طبیعی یا غرطبیعی بودن آن باید قضاوت نمایید.

یک هشدار مهم وجدی:زمان یک عامل سرنوشت ساز در تشخیص بیماریو درماناست. بنابراین اصرار داریم از این بخش به عنوان مرجعی درشناخت حالتهای سگ استفادهکنید. این بخش راهنمای تشخیص بیماریها نیست. تنها با مطالعه یک کتاب و شناخت چند بیماری نمی توان تمامبیماریهای سگ را تشخیص داد و به درمان آن پرداخت. در این تالار بیماری های مختلف براساس ارگانی از بدن که درگیر می باشد توضیح داده می شود. این مطالب تنها در جهت راهنمایی شما صاحبان و علاقمندان به سگ می باشد و هرگز نباید سعی در درمان بیماری نمایید زیرا اتلاف وقت می تواند عامل تهدید کننده ای برای زندگی حیوان باشد.
اجازه دهید دامپزشک از تجربه و دانش خود برای تشخیص بیماریهابهره جوید و بیماریرا درمان کند. بنابراین هرچه سگ بیمار را زودتر نزد دامپزشک ببریدشانس بیشتری برای درمان حیوان فراهم آورده اید. هرگز بدون مشاوه با دامپزشک و خارج از تجویز تخصصی دارویی به سگ ندهید حتی مولتی ویتامین. بارها مشاهده شده است که صاحبات برای بالا بردن قدرت بدنی سگ و بقول خود قوی شدن حیوان و دلایل واحی دیگر شروع به استفاده از انواع ویتامین های انسانی می کنند در صورتی که در تمام مولتی ویتامین های انسانی آهن وجود دارد و برای سگ بسیار خطرناک بوده و باعث ایجاد بیماری های کلیه و کبد و حتی موجب مرگ حیوان نیز می گردد. بیاد داشته باشید ابتدا دامپزشک باید تشخص دهد که آیا حیوان کمبود ویتامین دارد و کمبود از چه نوع ویتامینی است و بعد ویتامین در جیرۀ غذایی سگ وارد شود. حتی توصیه می شود از غذا های انسانی (پسماندۀ غذای روزانه) برای تغذیه سگ استفاده نشود زیرا سگها در جیرۀ غذایی روزانۀ خود به اسید آمینه و اسید لینولیک احتیاج دارند که این اسید ها در جیرۀ غذایی انسانی وجود ندارند و یا بسیار کم می باشد و استفاده از این نوع جیرۀ غذایی باعث بیماری های پوستی و ریزش مو در سگ می شود.

پیام بگذارید

X