بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

ماده ۱

تمامی جانوران دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی هستند این حقوق مساوی، گونه‌های مختلف و خاصی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.

ماده ۲

به حق زندگی تمامی جانوران باید احترام گذاشته شود.

ماده ۳

۱- جانوران نباید در معرض برخوردهای بد واعمال بیرحمانه قرار گیرند.

۲- اگر نیاز به کشتن حیوانی باشد این عمل باید آنی، بدون درد و بدون درک حیوان صورت گیرد.

۳- با جسد یک جانور با شایستگی باید برخورد شود.

ماده ۴

۱- جانوران وحشی حق زندگی و تولید مثل آزادانه در محیط طبیعی زیستگاهشان را دارند.

۲- محرومیت طولانی مدت از آزادی برای جانوران وحشی، شکار کردن و ماهی گرفتن تجربی به عنوان سرگرمی و نیز هرگونه استفاده از جانوران وحشی به دلایلی که حیاتی نباشد مغایر با این حق بنیادی است.

ماده ۵

۱- از هر حیوانی که به انسان وابسته‌است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت گردد.

۲- جانوران وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید بطور غیر منصفانه‌ای ترک و یا کشته شوند.

۳- هر گونه ازدیاد نسل و استفاده از جانوران باید طبق احترام به ساختار ویژه بدنی و رفتاری آن گونه باشد.

۴- در نمایشگاه‌ها، نمایش‌ها و فیلمهایی که جانوران در آن شرکت دارند باید منزلت آنها محترم شمرده شود و عاری از هر خشونتی باشد.

ماده ۶

۱- هرگونه آزمایش زجرآوری برروی جانوران چه بصورت فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق جانوران به‌شمار می‌آید.

۲- روش‌های جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند.

ماده ۷

هرگونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ جانوری گردد یا هرگونه تصمیمی که منجر به این عمل گردد جنایت علیه زندگی تلقی می‌گردد.

ماده ۸
۱- هر گونه عمل مغایر با بقای گونه‌های جانوران وحشی و یا هر گونه تصمیمی که منتهی به این امر گردد کشتار دسته جمعی تلقی می‌گردد.

۲- کشتار جانوران وحشی، آلوده کردن و نابودی زیستگاه‌هایشان کشتار جمعی محسوب می‌گردد.

ماده ۹

۱- شرایط قانونی ویژه جانوران و حقوق آنان توسط قانون مشخص می‌شود.

۲- محافظت و حفظ امنیت جانوران بر عهده سازمان‌های دولتی است.

ماده ۱۰

مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی بر احترام گذاشتن، مراعات و درک جانوران از دوران طفولیت به شهروندان خود هستند.

بیانیه جهانی حقوق جانوران رسما در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ در شورای مرکزی یونسکو در شهر اریس اعلان گردید. مفاد این بیانیه توسط اتحادیه بین‌المللی حقوق جانوران در سال ۱۹۸۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رئیس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد

پیام بگذارید