بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

آیا بیماری های قلبی در حیوانات خانگی شایع است ؟
 در انسانها حمله قلبی معمولا به معنای همان سکته قلبی ( بسته شدن رگ های قلبی ) است . حیوانات به ندرت دچار سکته قلبی میشوند و ممکن است به بیماری های قلبی دیگر دچار شوند .
یکی از شایع ترین بیماری های قلبی در گربه ها Cardiomyopathy نام دارد که به دلیل مشکلات عضله ی قلب به وجود می آید . در گذشته ، نوعی از این بیماری با نام Dilated Cardiomyopathy در گربه ها بسیار شایع بود و علت آن کمبود آمینو اسیدی به نام Taurine بود که برای بدن گربه ها بسیار لازم است . اکنون این بیماری بسیار کم شده زیرا همه غذا های گربه دارای Taurine هستند .
سگ ها نیز ممکن است دچار Cardiomyopathy شوند ، ولی در آنها این بیماری در دریچه های قلب است . دریچه ها درون دهلیز های قلب قرار دارند و وظیفه آنها کنترل جریان خون است . بیماری های قلبی در حیوانات را معمولا با گوش کردن به صدای قلب که غیر عادی میشود میتوان تشخیص داد .

پیام بگذارید