تغذیه سگ – بخش دوم

رژيم هاي غذايي مخصوص
 رژيم هاي غذايي مخصوص در شرايط ويژه به منظور کمک در معالجهيا درمان بيماري هاي خاص مانند بيماري هاي کليوي يا بيماري هاي قلبي يا چاقي ويا انواع ديگر بيماري ها به کار ميرود.اگر سگتان وضعيت خاصي دارد که به تغيير رژيم غذايي پاسخ ميدهد دامپزشک شما بهترين نوع توليدات را مشخص کرده و شما را براي مصرف ان راهنمايي ميکند
 مقدار غذایی که به سگ میدهید
 بر روی بسته بندی بیشتر غذاهای مخصوص سگ نمودار تغذیه ای چاپ شده است اما این نمودار تنها باید به عنوان یک راهنمای کلی مورد استفاده قرار گیرد.نیاز هر سگی متفاوت است بعضی سگ ها نسبت به بقیه به غذای بیشتری احتیاج دارند.شما به وسیله ی بکار بردن مقادیر متفاوت غذا میتوانید به طور تخمینی بهترین مقدار غذا را برای سگتان تعیین کنید.وباید با دامپزشک مشورت کنید
 دفعات غذا در طول روز
 دستوری در مورد دفعات غذا دادن در زیر امده است دوباره یاد اوری میشود که تمام سگ ها از لحاظ احتیاج به غذا یکسان نیستند دامپزشک شما میتواند جدول غذایی مناسبی را در اختیار شما قرار دهد
 تا 3 ماهگی 4بار در روز
 تا 4ماهگی 3بار در روز
 تا 6ماهگی 2بار در روز
 از 6ماهگی به بالا 1بار در روز
 اما برای سگ های پیر باید 2بار در طول روز غذا داده شود و باید توجه داشت که غذا بیش از حد نباشد

پیام بگذارید