بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

جهت پایین نگه داشتن سطح فسفر کربنات کلسیوم را جایگزین پودر استخوان نمایید.کمی نمک به جیره ی غذایی اضافه کنید که هم سدیوم از دست رفته را جبران کند و هم باعث افزایش تشنگی و تولید ادرار شود

پیام بگذارید

X