بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در بدن سگ های پیر تغیراتی رخ می دهد که باعث می شود در ترکیب غذایی ان ها نیز تغییر ایجاد شود.
از انجایی که فعالیت سگ های پیر بسیار کم می باشد نیاز ان ها به انرژی نیز کمتر می شود.همچنین در دوران پیری باید از مقدار چربی غذا نیز کم کرد و در عوض به کربوهیدرات ان اضافه نمود.پروتئین غذای سگ نیز باید کم تر شود.
میزان اطلاعات و عملکرد صاحب سگ در مورد تغذیه ان بسیار اهمیت دارد زیرا تغذیه سگ پیر به اندازه یک توله سگ اهمیت دارد.
توجه:چاق سگ در سن پیری بسیار خطرناک است و می تواند باعث کاهش طول عمر و یا حتی مرگ سگ شود

پیام بگذارید