بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

تا اوایل ماه دوم بارداری تغییر زیادی نباید در غذای سگ ایجاد کرد اما بعد از این زمان جنین ها رو به رشد می روند و نیاز بیشتری به غذا دارند به طوری که حتی می توان شش هفته بعد از بارداری می توان ده درصد به غذای ان اضافه کرد.بهتر است غذای سگ مادر را در 2 وعده در روز خلاصه کنید زیرا جنین ها ی در حال رشد به معده سگ مادر فشار می اورند و حجم ان را کم می کنند.و این در حالیست که مادر به غذای بیشتری نیاز مند است.
سگ مادر در هفته اول بعد از زایمان خود به 50 درصد غذای اضافی و در هفته دوم به دو_سه برابر غذای خود نیاز دارد.
توجه:اب در تولید شیر سگ مادر نقش مهمی دارد پس باید اب به مقدار کافی در اختیار سگ مادر باشد

پیام بگذارید