چه مقدار غذا باید به سگ ابستن داد؟

تا اوایل ماه دوم بارداری تغییر زیادی نباید در غذای سگ ایجاد کرد اما بعد از این زمان جنین ها رو به رشد می روند و نیاز بیشتری به غذا دارند به طوری که حتی می توان شش هفته بعد از بارداری می توان ده درصد به غذای ان اضافه کرد.بهتر است غذای سگ مادر را در 2 وعده در روز خلاصه کنید زیرا جنین ها ی در حال رشد به معده سگ مادر فشار می اورند و حجم ان را کم می کنند.و این در حالیست که مادر به غذای بیشتری نیاز مند است.
سگ مادر در هفته اول بعد از زایمان خود به 50 درصد غذای اضافی و در هفته دوم به دو_سه برابر غذای خود نیاز دارد.
توجه:اب در تولید شیر سگ مادر نقش مهمی دارد پس باید اب به مقدار کافی در اختیار سگ مادر باشد

پیام بگذارید