خوردن گیاهان سمی توسط توله سگ ها


هنگامی که یک توله سگ گیاهان سمی را میخورد این مسئله باید جدی گرفته شود.توله سگ ها کنجکاو بوده و مکن است به چیزهایی که

نباید نزدیک شوند.

علاوه بر این ,یک توله سگ به اندازه ی کافی رشد نکرده است و ممکن است این گیاهان سمی بیشتر از سگ های رشد یافته بر او تاثیر

بگذارند.بطور کلی صاحبان آنها در اگر متوجه شدند که سگ آنها یک چیز مضر و خطرناک خورده است ,خیلی سریع باید با یک دامپزشک تماس

بگیرند و سگشان را نزد او ببرند.حتی اگر سگ به نظر خوب میرسد و نشانه های بیماری را ندارد ,شما باید با دامپزشک در تماس باشید.

با اینکه قرار گرفتن در معرض همه ی موقعیت ها نیاز به مراجعه سریع به کلینیک دامپزشکی دارد, ممکن است چند ساعت یا حتی چند روز

طول بکشد تا برخی از مواد سمی بر پت شما تاثیر گذارند.بنابراین بهتریت کار برای انجام دادن این است که اقدامات امنیتی را انجام دهید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.