آیا سگ از خوردن غذای تکراری در طول روز خسته می شود؟


ما هیچ دلیلی نداریم که ثابت کند ذائقۀ سگ از غذای تکراری خسته می شود.
بسیاری از سگ هایی که سالهاست از غذای خشک تغذیه می شوند شاد و فعال هستند. بعضی از غذاها دلچسب تر بوده و بنابراین سگ آنها را ترجیح می دهد.
گاهی اوقات شما به رژیم غذای خشک سگ چند تکه گوشت اضافه می کنید و این ممکن استباعث شود که سگ شما تا یکی دو روز بعد از آن از خوردن غذای همیشگیش خود داری کند. سگ بدین روش به شما می فهماند گه طعم آن تکه های گوشت را ترجیح می دهد. سگ نمیداند که تکه های گوشت جزء رژیم غذایی معمول او نیست.
بهترین روش این است که بدنبال غدایی باشید که برای سگ خوش طعم تر و همچنین دارای مواد مغذی کافی باشد و همواره از آن استفاده کنید.
 
غذای سگ در مدلهای مختلف می باشد. شما باید نوعی را انتخاب کنید که مناسب سگ شما باشد.

· شرایط نگهداری غذای سگ به چه صورت می باشد؟
غذای خشک را در ظروف در داری که ضد رطوبت هستند نگهداری کنید تا از ورود احتمال موشها و حشرات موذی به داخل آن جلوگیری شود.
ظروف غذا را در دمای اتاق نگهداری کنید زیرا دمای تابستان اثرات مضری بر روی آن خواهد داشت.
غذا را تا قبل از تاریخ انقضاء که بر روی پاکت درج شده مصرف کنید.
اگر برای تغذیه سگ از غذای نیمه مرطوب استفاده می کنید، بسته ای که مقداری استفاده شده را از بالا تا بزنید و خیل زود باقیمانده آن را مصرف کنید. نیازی نیست که آن را در یخچال قرار دهید ولی خیلی زود بعد از باز شدن خشک می شود.
هنگامی که ظروف کنسرو را باز می کنید، باقیمانده آن را در یک ظرف پلاستیکیی در دار ریخته و داخل یخچال قرار دهید تا از سرایت بوی غذای سگ به مواد غذای موجود در یخچال جلوگیری شود.

پیام بگذارید