روش عادت دادن سگ های بالغ به غذای خشک

سگ های توله از زمانی که از شیر گرفته میشوند زمانی است که باید غذای خشک را استفاده کنند اما بعضی از سگ ها به اشتباه صاحبانشان اقدام به خوردن غذای خانگی و ادویه دار میکنند که دوباره این سگ ها را به غذای خشک خوردن کمی کار را مشکل میکند اما نگران نباشید این هم راه دارد و میتوان دوباره سگتان را غذای خشک خور بار بیاورید

برای این منظور ابتدا وعده های غذایی سگتان را تنظیم کنید و مشخص کنید که سگتان در چه ساعاتی غذا میخورد بطور مثال اگر۶ماهش بود

میتوانید ۲ وعده به او غذا بدهید در بین این دو وعده هیچ غذایی به او ندهید

حتی غذای های میان وعده و غذا هایی که شما سر میز نشسته اید اصلا به سگتان ندهید

پیام بگذارید