بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 توضیح این رفتار، مشکل است. بر خی از گربه ها نسبت به سایر گربه ها بیشتر به لیس زدن یا جویدن عکسها و کیسه های پلاستیکی تمایل دارند.

اکثر این گونه رفتار گربه ای بدین علت است که بعضی از گربه ها بوی خفیفی از سطوح پلاستیکی یا سطوح فیلم استشمام می کنند که به سادگی قادر به خودداری در برابر آن نیستند. به اضافه اینکه خنکی و مواد تشکیل دهنده پلاستیک یا فیلم به مذاق برخی از آنها خوشمزه است.

پیام بگذارید