بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گاهی اوقات، در حین ناز کردن گربه، او ناگهان برایتان فیف می کشد، یا حتی سعی بر چنگ انداختن یا گاز گرفتن دارد.

این بدین معنا نیست که گربه دیگر به شما علاقمند نیست! این رفتار بدین معناست که او بیش از اندازه ای که واقعاً لذت ببرد، ناز و نوازش شده است. این حالت زمانی بروز می کند که شما بیش از حد معمول همیشگی به نوازش او پرداخته اید، یا در حال اندیشیدن به مطلبی، بدون اینکه متوجه شوید گربه نا آرام است مدام او را نوازش کرده اید.

پیام بگذارید