غوطه ور کردن اسباب بازیهای مورد علاقه در داخل ظرف آب یا غذا

آیا تا بحال گربه شما اسباب بازی مورد علاقه اش مثل موش یا توپ خود را داخل ظرف آب خود انداخته است؟ آیا اتفاق افتاده زمانیکه برای پر کردن ظرف غذای گربه خود می روید، اسباب بازی خاصی داخل ظرف پیدا کنید؟ جالب است بدانید که علت این کار توسط گربه به جهت یافتن مکان مناسب برای قراردادن وسایل مورد علاقه اش می باشد.

اغلب این اتفاق با اسباب بازیهایی می افتد که گربه اخیراً از بازی با آنها لذت برده و یا اسباب بازی که شما بوسیله آن با گربه بازی کرده اید. در طبیعت، گربه ها اغلب طعمه خود را به محل زندگی خود یا به عبارتی آشیانه خود بر میگردانند و بدین وسیله آن را از دسترس بقیه خارج می سازند. گربه های خانگی بدلیل عدم آشیانه واقعی، ظروف غذا و آب خود را امن ترین محل در محدوده خود برای قرار دادن وسایل خود می پندارند.

پیام بگذارید