بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

جای تعجبی ندارد که گربه ها آب تازه را ترجیح میدهند. حرکت آب جاری از شیر به مذاق آنها خوش می آید، آنها همچنین دیدن آب روان و بوی آن نیز برای آنها دلپذیر است. هرچند که ظاهراً ظرف آب گربه تمیز است، باکتری ها به سرعت به داخل ظروف سرامیکی و پلاستیکی نفوذ می کنند.

ظروف استیل مخصوص گربه بهترین گزینه است. تعویض آب بطور روزانه و حتی شستشوی ظرف آب گربه هر روز، بسیار مفید خواهد بود. آب راکد برای چند ساعت، اکسیژن خود را از دست می دهد.

گربه ها به اندازه کافی زیرک هستند که تشخیص دهند آب تازه حاوی اکسیژن کافی است.

پیام بگذارید