بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

وجود جسم خارجی در دهان گربه

گربه را محکم بگیرید. دهانش را باز کنید. فک پایین را با یک مداد به سمت پایین هل دهید. محل شیئ را مشخص کنید، اگر لازم است از یک چراغ قوه استفاده نمایید. با انگشت یا انبرک جسم را خارج کنید. اگر قادر به بیرون آوردن شیع نبودید، از روش تاب دادن استفاده کنید. حالا با دامپزشک تماس بگیرید.

نجات گربه غرق شده

 برای این کار، پاهای گربه را بگیرید، و آن را بارها و بارها بچرخانید. آنچنانکه نیروی گریز از مرکز آبی را که راه های هوایی را مسدود کرده است خارج کند.

پیام بگذارید