بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه ها به مستقل و مغرور بودن و سلطه جوئي معروفند.آنها بخوبي ميدانند چطور با رفتارشان انسانها را تحت فرمان خود بگيرند.در اين بين خصلت سلطه جوئي در گربه هاي نر پررنگترست و در صورتيكه صاحبان نحوه روياروئي با اين رفتارها را ندانند لحظات سختي را با يك گربه نر خواهند داشت.
بخشي از اين سلطه جوئي غريزي ست.گربه هاي نر براي كنترل قلمرو خود با ادرار علامت گذاري مي كنند و دامنه اين علامت گذاري فقط در حياط يا تراس خانه شما نيست بلكه همه خانه را شامل ميشود.آنها از ورود هر حيوان ديگر به اين قلمرو بخوبي محافظت مي كنند.آنها حتي براي حفظ اين قلمرو ، حمله و رفتارهاي خشن نيز از خود بروز ميدهند.رفتارهاي تهاجمي و عصبي در گربه هاي بالغي كه عقيم نشده اند بسيار بيشتر و به همين ميزان كنترل آن دشوارتر ست.
رفتار ديگري كه از گربه هاي بالغ(اغلب عقيم نشده) سر ميزند.پرسه زدن آنها در محيط خارج از خانه و حتي فرار براي جفت يابي ست.گاهي آنقدر انها دور ميشوند كه راه خانه را پيدا نمي كنند،گاهي وارد قلمرو گربه ديگري ميشوند و درگيري رخ ميدهد و اغلب گربه هاي خانگي در اين جنگها جراحات عميقي بر ميدارند.حتي در مواردي مرگ گربه هائي كه وارد قلمرو گربه نر ديگري شده اند نيز مشاهده شده ست.فراموش نكنيد كه تيمار زخمهاي گربه شكست خورده شما پايان داستان تلخ نيست.گاهي در اثر اين جراحات آنها به انواع ويروس و بيماري و حتي سرطان خون مبتلا ميشوند كه متاسفانه مورد آخر قابل درمان نيست.گربه هاي نر براي حفظ قلمرو خود بسيار پافشاري ميكنند تا جائيكه گاهي بچه گربه ها داخل قلمرو را مي كشند.البته اين امر در مورد بچه هاي خودشان كمتر اتفاق ميفتد و هنوز نحوه انتخاب برخي از بچه گربه ها براي كشتن توسط گربه نر براي ما مشخص نشده.تنها راه حل موثر و دائمي براي كنترل رفتارهاي تهاجمي گربه نر بالغ عقيم كردن آنهاست.برخي از صاحبان گربه هاي نر تا زمان اوج اين رفتارها از عقيم كردن گربه امتناع مي كنند اما تاخير در اين كار هيچ كمكي به رفع اين حالات در گربه ندارد.اغلب دامپزشكان بر اين عقيده اتفاق نظر دارند كه قبل از بروز اين رفتارها و در ابتداي بلوغ گربه نر بايد نسبت به عقيم كردن شان اقدام كرد،اين جراحي معجزه عظيمي در زندگي آنها ايجاد ميكند،ديگر نگران فرار آنها از خانه نخواهيد بود،احتمال ابتلا به برخي از بيماريها در آنها بسيار كم ميشود و حتي جان آنها را در برابر حمله ساير گربه ها براي جنگ بر سر قلمرو حفظ خواهد كرد.

پیام بگذارید