بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

سه هفتگی : شیر خشک را با رقیق اما غلظت آن دو برابر غلظت شیر بچه انسان می باشد. روزی چهار بار به وسیله ی قاشق چیخوری به گربه غذا بدهید.

چهار هفتگی : برای گربه مثل بالا شیر مهیا، کنید. علاوه بر این مقدار کمی پوره غذای بچه، کنسرو شده ی ماهی یا گوشت و پنیر نیز به آن اضافه نمایید. روزی چهار بار آن را داخل نعلبکی بریزید و در اختیار گربه قرار دهید. هر قدر گربه می خورد به آن غذا دهید.

پنج هفتگی : غذای گربه را به گوشتی که به خوبی ریز شده است یا غذای کنسرو شده ی مخصوص گربه که باز هم به خوبی خرد شده است یا ماهی که در شیر پخته شده است تغییر دهید. یک وعده از چهار وعده را به غذای گفته شده اختصاص دهید. روزی یک بار غذای گفته شده را داخل نعلبکی بریزید و در اختیار گربه قرار دهید. هر قدر گربه می خورد به آن غذا دهید. اما از دادن غذای بیش از حد در یک ئعده خود دای نمایید.

 نحوه ی از شیر گرفتن پس از پرورش طبیعی :

 شش- هشت هفتگی : به غذای گربه مقداری غذای خرد شده ی جامد بی افزایید، ترجیحا از غذای کنسرو شده ی مخصوص گربه استفاده نمایید. مثل بالا در اختیار گربه قرار دهید. به تدریج دو وعده از چهار وعده شیر بچه گربه را به غذای جامد تغییر دهید.

هشت هفتگی و بالاتر : بچه گربه ها به طور عادی از شیر گرفته می شوند. به آنها دو تا چهار وعده غذای جامد و یک نعلبکی شیر گاو بدهید. وقتی گربه شش ماهه شد، می توانید آب را جانشین شیر نمایید. غذای جامد را در یک نعلبکی بگذارید. آب یا شیر بایستی همیشه در دسترس گربه باشد. اما ان را دو سه بار تعویض کنید.

پیام بگذارید